Lespakket 'LOL zonder alcohol'

'LOL zonder alcohol' is een project over alcohol voor de derde graad van het lager onderwijs.

Materiaal downloaden

Het lesboek is opgebouwd rond acht lessen. Per les vind je:

  • de geconcretiseerd les- en leerdoelen
  • het benodigde didactisch materaal
  • een gedetailleerde beschrijving van het lesscenario

De handleiding situeert het project in het gezondheidsbeleid van de school en refereert duidelijk naar de nieuwe eindtermen en leerdoelen WO waar met het project aan gewerkt wordt. In de bijlagen vind je per les de bijhorende taken- en opdrachtenkaarten, werkbladen, infofiches, ... Elke leerling creëert een eigen projectboek, waar ook de realisaties van de klasactiviteiten worden ingevoegd. Tot slot is er ook een flyer, die ouders zal warm maken voor het project.

De materialen van 'Lol zonder alcohol' zijn enkel nog digitaal beschikbaar. Je kan alle benodigde bestanden hier downloaden, en dan zelf afprinten:

Het materiaal werd in 2018 aangepast om aan te sluiten bij de nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik. Dit materiaal draagt het WAT WAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie.

Enkel digitaal beschikbaar.

Tools voor preventiewerk