Het thema verslaving in de Vlaamse eindtermen

Hoe bouw je een schoolcurriculum uit rond de thema’s alcohol, illegale drugs, gamen en gokken? En hoe sluit dat aan bij de onderwijsdoelen van het Vlaams onderwijs? Ontdek op onderstaande pagina's per graad welke eindtermen en onderwijsdoelen aansluiten bij het thema middelengebruik. 

Naast de eindtermen en onderwijsdoelen geven we ook het overzicht van de verschillende sleutelcompetenties en bouwstenen die leerlingen zich eigen maken wanneer je aan de slag gaat rond middelengebruik.

Leerlijn verslavingspreventie

Wil je per graad weten welke do’s en don’ts er zijn? Bij welke leeftijdsgroep je over een bepaald middel best werkt tijdens preventieve lessen of projectdagen?

VAD Leerlingenbevraging

Wil je meer zicht krijgen op het middelengebruik (roken en alcohol- en druggebruik) van de leerlingen op jouw secundaire school? Neem dan deel aan de VAD-leerlingenbevraging. Zo kan de school het lessenaanbod overheen de jaren afstemmen op de specifieke noden van de school. Bovendien krijg je ook input om een tabak-, alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen of bij te sturen.

Drugbeleid op school (DOS)

Een les rond middelenmisbruik volstaat niet. Naast educatie is het ook belangrijk om te werken aan een drug- en gezondheidsbeleid op school. Want sensibiliseren is maar één van de manieren om kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien, en hen de nodige vaardigheden bij te brengen voor de toekomst.