Sportivos: over alcohol en drugs in de sportclub

Alcohol- en drugproblemen in sportclubs voorkomen en aanpakken

Sportivos is een preventietraject voor sportclubs. Met Sportivos proberen we problemen door alcohol- en druggebruik te voorkomen en als ze toch gebeuren, te beperken. In drie fases werkt de sportclub aan een eigen duurzaam alcohol- en drugbeleid. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub.

Sportivos bestaat uit drie fasen die lopen over minimum drie seizoenen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Als een club een fase goed ten einde brengt, ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label.

Sportivos Brons richt zich vooral op sleutelfiguren in de club. De clubbestuurders en kantineverantwoordelijken krijgen een vorming over verantwoord schenken van alcohol. Ze worden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Zo kunnen deze verantwoordelijken altijd goed geïnformeerde beslissingen nemen. Ook de bredere club wordt gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een actie over verkeersveiligheid.

Meer info op de pagina over Sportivos Brons.

Sportivos Zilver breidt de focus uit naar alle clubleden. Dat gebeurt onder andere door in de club een alcohol- en drugcoach (A&D-coach) op te leiden. Na deze professionele vorming weet de A&D-coach meer over alcohol en drugs. Hij weet hoe hij preventief in de club kan werken, problemen kan aanpakken en naar waar hij mensen kan doorverwijzen.

Daarnaast denkt een kerngroep na over wat de clubvisie is rond alcohol en drugs. De sporters worden geïnformeerd over het effect van alcohol en drugs. Bij de jonge sporters gebeurt dat door het spel Homerun te spelen in de loop van één of meerdere trainingen. Volwassen sporters krijgen de informatieve brochure ‘Boodschap in een fles’ mee. Een Sportivos-club krijgt ook nog een plukboek met leuke, soms out-of-the-box ideetjes voor gezonde fondsenwerving.

Meer info op de pagina over Sportivos Zilver .

Sportivos Goud focust op een meer structurele inbedding van de initiatieven in de clubgemeenschap. De alcohol- en drugcoach blijft zich in de club als aanspreekpunt en als trekker van activiteiten over het thema profileren. De A&D-coach krijgt hiervoor steevast input van VAD en het CGG preventiewerk. De kerngroep vertaalt de visie uit zilver in regels en afspraken. We voorzien hiervoor een handleiding, maar elke club doet dit volgens eigen noden en wensen. De club organiseert een actie naar supporters.

Een gouden Sportivos-club blijft elk jaar werken met het educatieve spel, communiceert het clubreglement en visie en heeft de A&D-coach als eerste aanspreekpunt en expert binnen de club.

Meer info op de pagina over Sportivos Goud .

Interesse?

Sportclubs kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons. VAD werkt samen met een onderzoeksteam aan de VUB om de ontwikkelingen van Sportivos binnen de sportclub te monitoren. De ingeschreven sportclub kan in dat kader dan ook vrijblijvend gecontacteerd worden. VAD staat achter dit onafhankelijk onderzoek en moedigt de clubs ook aan hieraan deel te nemen. Met jouw input komen we te weten of Sportivos ook doet wat het moet doen: jouw club gezonder, veiliger en aangenamer maken.

Als je meer achtergrondinformatie over het project zoekt, kan je de samenvatting van de beide persberichten lezen die over Sportivos werden uitgestuurd. Hierin wordt de precieze doelstelling verder uitgeschreven, en vind je een aantal reacties van sportclubs die het bronzen label behaalden.

Wens je meer informatie? Mail dan naar: sportivos@vad.be .

Johan Jongbloet
Preventie / Sector sport