Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) ontwikkelde samen met de projectmedewerker van uw ziekenhuis een zorgpad voor patiënten met riskant of problematisch alcoholgebruik.Om de meerwaarde van het project te evalueren en de noden van andere afdelingen in kaart te brengen, vragen we u vanuit het VAD om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst peilt onder meer naar uw kennis en attitude t.o.v. patiënten die riskant of problematisch drinken en de noden ter ondersteuning van deze patiënten. Aangezien de bevraging anoniem is, wordt er geen koppeling gemaakt tussen de ingevulde vragenlijst en uw emailadres. Er zijn aan de deelname geen voordelen verbonden. De studie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki (versie 2013) opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. Het invullen van de vragenlijst duurt maximum 10 minuten.

Ik verklaar hierbij dat ik

  1. de uitleg over de aard van de vragen heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen
  2. meerderjarig ben
  3. geheel uit vrije wil deelneem aan de bevraging
  4. de toestemming geef aan de evaluator om mijn resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren, te verwerken en anoniem te rapporteren (conform de Belgische wet van 8 december 1992)
  5. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden
  6. weet dat niet deelnemen of mijn deelname aan het onderzoek stopzetten op geen enkele manier invloed heeft op mijn evaluatie als medewerker
  7. weet dat deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité verbonden aan het ziekenhuis en dat ik deze goedkeuring geenszins moet beschouwen als een reden tot deelname
  8. ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen