Types vormingen

  • Basisvorming: voor beginnende professionals
  • Thematische vorming: over een specifiek thema; al dan niet voor specifieke doelgroep
  • Seminarie: kort, informatief, brede doelgroep; kan introductie zijn of specialistisch
  • Train de trainer: leert en ondersteunt deelnemers om training/vorming te geven over bepaalde methodiek
  • Online training: online, op afstand en individueel te volgen, staat op zich of als onderdeel van een vorming.
  • Masterclass: verdiepend; doelgroep is ervaren en specialistisch
  • Tweejarige opleiding: langdurige, brede vorming voor hulpverleners die professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek en/of die problematisch gokken of gamen
  • Ervaringsuitwisseling: nadruk op interactie, combinatie vorming en uitwisseling