Parentificatie, een voedingsbodem voor verslaving. Hoe omgaan met cliënten die zelf een “kind van” een ouder met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP) zijn?

Hoe ga je als hulpverlener of therapeut om met volwassen cliënten die veel vragen hebben rond zelf kind van een ouder te zijn met een verslavingsproblematiek?

Praktische info

  • Wanneer: 23 november 2021, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: hulpverleners werkzaam in de verslavingszorg
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 62 euro/niet-leden 81 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
  • Aantal deelnemers: maximum 15
  • Begeleiders: Mieke Hoste, klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute, diensthoofd in AZ Damiaan, Oostende (en 15 jaar ervaring in verslavingszorg in het Sint-Jozef Ziekenhuis in Pittem) • Gilles Geeraerts, VAD
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

Met parentificatie bedoelen we dat het kind op oneigenlijke wijze verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het welbevinden van de ouders. Als dusdanig is het vaak een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van psychische problemen, alsook verslaving” (Mark Kinet).

Gezinnen waar ouders problematisch met alcohol of drugs omgaan zijn een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van parentificatie. De kans dat dit gebeurt, neemt nog toe doordat protectieve factoren, zoals de aanwezigheid van een niet-verslaafde ouder, vaak ontbreken. De veranderingen in het functioneren van de verslaafde ouder kunnen bij het kind destructieve parentificatieprocessen in gang zetten, die uiteindelijk leiden tot ook op latere leeftijd de positie van het zorgende kind in blijven nemen, het kind dat kind moet blijven, het perfecte kind of de zondebok.

In deze vorming zoomen we in op de groep van volwassenen cliënten die veel vragen hebben rond zelf kind te zijn van een ouder met een verslavingsproblematiek. Vaak kampen ze zelf met psychische problemen en/of verslaving.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 9 november 2021

Podio - CRM done right