Harm Reduction

Harm reduction legt de nadruk op het beperken van gezondheidsschade door druggebruik. Naast een welbepaald denkkader, omvat ‘harm reduction’ concrete interventies, programma’s en beleidsmaatregelen. De meest gekende invulling hiervan binnen de Vlaamse praktijk is de opiaatsubstitutiebehandeling naast de vele andere concrete initiatieven zoals spuitenruil, peer support-programma’s e.d.

Praktische info

 • Wanneer: 23 september 2021, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: hulpverleners die in de verslavingszorg werken of op zeer regelmatige basis werken naar mensen met middelenproblemen.
 • Type: Thematische vorming
 • Prijs: VAD-leden 62 euro/niet-leden 81 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
 • Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 15. Er zijn nog drie plaatsen vrij in de vorming
 • Begeleiders: Tessa Windelinckx, Free-Clinic, Antwerpen • Dr. J. Boiy, Kompas, Kortrijk • Shawny Vanhouttegem, coördinator Safe n’ Sound, VAD, Brussel
 • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

Wat is ‘harm reduction’? In een eerste luik van de vorming neemt Tessa Windelinckx je vanuit haar jarenlange praktijkervaring mee naar het theoretische kader van definities en situering. Ze staat beschouwend stil bij wat dit betekent in de praktijk van laagdrempelige hulpverlening. De complexiteit van schadebeperking, attitudes, de rol van gebruikers e.d. wordt in interactie met de groep scherper gesteld.

In de namiddagsessies splitst de groep zich op naar interesse. Wie op zoek is naar de basics over het behandelen van opiaatafhankelijkheid door middel van substitutietherapie, kan hiervoor terecht in keuzesessie 1.1 ‘Substitutiebehandeling’ door verslavingsarts, Dr. Boiy. Tezelfdertijd zet Tessa Windelinckx enkele concrete harm reduction-initiatieven zoals spuitenruil, gebruiksruimtes… op een rijtje in sessie 1.2.

In de 2e reeks keuzesessies wordt er een verdiepend medisch luik aangeboden door Dr. Boiy over substitutietherapie. Hier zal er op maat van de groep ingegaan worden op de meer specifieke aspecten van een methadon- en buprenorfinebehandeling. Daarnaast zoemt Safe ’n Sound-coördinator Shawny Vanhoutteghem in sessie 2.2 in op risicobeperking bij recreatief druggebruik binnen het uitgaan. Zij schetst het praktijkvoorbeeld van peer support binnen Safe ’n Sound en legt de werking van het Early Warning System (EWS) uit.

Maak je keuze:

- Keuzesessies 1: (13.00u – 14.30u) – kies één optie

 • 1.1 ‘Substitutiebehandeling’: medische en psychosociale basisaspecten
 • 1.2 ‘Concrete harm reduction-initiatieven’: spuitenruil, gebruiksruimtes, pill-testing…

- Keuzesessies 2: (14.45u – 16.00u) – kies één optie

 • 2.1 ‘Substitutiebehandeling’: verdiepende aspecten: (her-)opstart, verantwoordelijkheid/inspraak cliënt, meegeefbeleid…
 • 2.2 ‘Risicobeperking bij recreatief druggebruik in de nightlife setting’: praktijkvoorbeeld Safe ’n Sound en EWS

Inschrijven

Enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 9 september 2021

A webform by Podio