Dubbele diagnose-reeks: Trauma en verslaving

Personen met een psychiatrische stoornis lopen een veel groter risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek, dan mensen uit de algemene bevolking. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening en in de bredere GGZ komen dus geregeld in contact met dubbelediagnosepatiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

Praktische info

  • Wanneer: vrijdag 10 december en zaterdag 11 december 2021, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: hulpverleners binnen de verslavingszorg
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 124 euro/niet-leden 162 euro (incl. deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je per mail een bevestiging van deelname en de factuur.
  • Locatie: Let op: deze tweedaagse vorming zal alsnog online via Zoom aangeboden worden mocht het wegens COVID-19 niet mogelijk zijn om deze live bij VAD te laten doorgaan.
  • Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 15
  • Begeleiders: Nele Gielen, dr. in de psychologie, Traumazorg Limburg, Hasselt & Trauma en Verslaving, Mondriaan en Claudia Merola, GZ-psycholoog, Traumazorg Limburg, Bree & Trauma en Verslaving, Mondriaan
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

De ontwikkeling van problematisch middelengebruik behelst een complex samenspel van bio-psychosociale factoren. Ook traumatische of ingrijpende gebeurtenissen leiden vaak tot problematisch middelengebruik. Als hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg is het belangrijk om aandacht te hebben voor eventuele onderliggende traumata. Posttraumatisch stress-stoornis (PTSS) wordt vaak (te) laat of helemaal niet ontdekt omdat cliënten hun trauma’s vaak verzwijgen.

Maar hoe screen en diagnosticeer je trauma en (complexe) PTSS? En wat doe je dan als hulpverlener? Is een behandeling van een trauma risicovol tijdens de verslavingsbehandeling? Dient eerst de verslaving aangepakt te worden? Of kan er steeds op een geïntegreerde manier gewerkt worden? In deze vorming zoemen we in op deze relatie tussen trauma en problematisch middelengebruik. We staan kort stil bij de definiëring, kenmerken en prevalentie van trauma gelinkt aan verslaving. Belangrijker is dat de hulpverleningsaanpak ten aanzien van trauma en verslaving belicht en uitgediept wordt in al zijn facetten. We staan o.a. stil bij psycho-educatie, stabilisatie en therapieën zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Je krijgt handvatten en richtlijnen over hoe je binnen de verslavingszorg omgaat met trauma.


Inschrijven

Enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 26 november 2021

Podio - CRM done right