Dubbele diagnose-reeks: Stemmingsstoornissen en verslaving

Personen met een psychiatrische stoornis lopen een veel groter risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek, dan mensen uit de algemene bevolking. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én in de bredere GGZ komen dus geregeld ​in contact met dubbele diagnose-patiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

Praktische info

  • Deze opleiding is volzet
  • Wanneer: 29 november 2021, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: hulpverleners binnen de verslavingszorg en GGZ
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 62 euro/niet-leden 81 euro (incl. deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je per mail een bevestiging van deelname en de factuur.
  • Aantal deelnemers: minimum 12 en maximum 18
  • Begeleiders: Nadine Van der Stricht, psycholoog, PC Sint-Jan Baptist, Zelzate • Robrecht Keymeulen, psycholoog
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

In deze vorming vertrekken we vanuit een brede blik op comorbiditeit en formuleren daaruit enkele algemene aandachtspunten voor de behandeling van dubbele diagnosepatiënten. Vanuit een pleidooi voor een geïntegreerde aanpak met aandacht voor de biologische, psychologische en sociale aspecten, gaan we na wat dit betekent voor de behandeling van mensen met stemmingsstoornissen in combinatie met verslaving.

Internaliserende stoornissen spelen een belangrijke rol in zowel oorzaak als gevolg van middelengebruik, in een complexe wederkerige relatie. Zo is het samengaan van stemmingsstoornissen en verslaving een veel voorkomende dubbele diagnose. Depressieve klachten worden met behulp van middelen gemilderd. Daarnaast kan langdurig gebruik deze klachten ook ontlokken of versterken.

We zoeken in deze vormingsdag naar antwoorden op vragen zoals: wat betekent deze combinatie in de praktijk? Waarom komen ze beide zo vaak samen voor? Hoe beïnvloeden beide elkaar? Hoe wordt het vastgesteld? Welke behandelingen zijn er mogelijk? Wat is de impact van deze dubbele diagnose op behandelplan en –uitkomst? Aan de hand van concrete casussen wordt de theorie omgezet in praktijkgerichte handvatten.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 15 november 2021