Deskundig inzetten van ervaringskennis in de verslavingszorg

Wat is ervaringskennis? Op welke manier kunnen professionele, wetenschappelijke en ervaringskennis elkaar kruisbestuiven? Wanneer ben je ervaringsdeskundig en wat doen ervaringsdeskundigen? Hoe kan je ervaringsdeskundigen volwaardig inbedden binnen je eigen organisatie met het oog op kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening?

Praktische info

  • Wanneer: 8 december 2020, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 8.45 u
  • Doelgroep: professionals uit de verslavingszorg - met en zonder ervaringskennis
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 76 euro/niet-leden 94 euro, incl. boek ‘Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren, waaronder de verslavingszorg’, koffie, broodjes. Bevestiging deelname en factuur volgen na 24/11
  • Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 14
  • Begeleiders: Dr. Jessica De Maeyer, HOGENT • Tijs Van Steenberghe, HOGENT
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

Of je nu zelf ervaringsdeskundige bent of ervaring hebt met de inzet van ervaringsdeskundigheid of helemaal niet. Of je nu een echte believer bent of eerder een doorwinterde scepticus… In deze vorming gaan we actief aan de slag met de complexiteit van ervaringsdeskundigheid. Na het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’, gaan we kritisch nadenken over de professionele inzet van ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg. Naast randvoorwaarden, kansen en opportuniteiten, buigen we ons ook over bezorgdheden en weerstanden specifiek voor de verslavingszorg.

Jessica De Maeyer en Tijs Van Steenberghe begeleiden deze vorming vanuit de opgedane expertise uit het PWO ‘Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren, waaronder de verslavingszorg’. Het werkboek ‘Ervaring werkt?! Cocreatief ervaringskennis inzetten in jouw organisatie’ dat uit het onderzoek voortvloeide, biedt een interessant kader en begeleidt organisaties in de vertaalslag naar de praktijk. Je ontvangt dit boek bij deelname aan deze vorming.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 24 november 2020

A webform by Podio