Basisvorming Vroeginterventie voor jongeren die drugs gebruiken

Binnen vroeginterventie wil je jongeren die riskant of problematisch middelen gebruiken zo vroeg mogelijk benaderen, laten stilstaan bij hun gebruik en motiveren tot verandering, om zo de schade die bij het verder zetten van dit gebruik zou optreden te verminderen. De hulpvraag komt veelal niet van de jongere zelf, maar vanuit het gezin, justitie, de jeugdzorg of het onderwijs.

Hoe baken je de doelgroep af? Wat is je rol naar de jongere, ouders en verwijzers? Hoe versterk je de eigen motivatie van de jongere? Dat zijn de vragen waar we in de vorming rond werken.

Praktische info

 • Wanneer: 14 en 22 oktober 2021 en 15 en 24 februari 2022, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: (intergemeentelijke) preventiewerkers en hulpverleners die vroeginterventie begeleiden voor jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken
 • Type: Thematische vorming
 • Prijs: VAD-leden 248 euro/niet-leden 324 euro (inclusief vormingsmap, koffie en broodjeslunch). Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
 • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
 • Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 14
 • Begeleiders: Dr. Inez Vandenbussche • Anne-Sophie Versweyvelt • Isabel Lamote • Christophe Vanhuyse • Shana Dehouck • Ellen Van Eynde
 • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Programma

Deze basisvorming bestaat uit twee modules. In de eerste module krijg je informatie over middelengebruik en de adolescentiefase en over het juridisch kader. Gewapend met deze info sta je stil bij je rol naar jongeren, hun ouders en doorverwijzers binnen vroeginterventie. We gaan aan de slag met concrete praktijksituaties. De tweede module oefen je met de gespreksstijl van vroeginterventie: hoe je kan je met Motiverende gespreksvoering en psycho-educatie de eigen motivatie van jongeren versterken om hun middelengebruik te veranderen?

Dag 1: Adolescentie en middelengebruik – Juridisch kader (14 oktober 2021)

In de voormiddag staan we stil bij de doelgroep: jongeren die beginnend problematisch middelen gebruiken. Je krijgt informatie over de ontwikkelingsfase van de adolescentie. Welke plaats heeft middelengebruik in de (normale) ontwikkeling? Wat maakt jongeren kwetsbaar voor middelenproblemen? Wanneer ontspoort de ontwikkeling en is er meer nodig dan vroeginterventie?

Begeleider: Dr. Inez Vandenbussche, kinder- en jeugdpsychiater met jarenlange expertise in het werken met jongeren met problematisch middelengebruik

In de namiddag krijg je toelichting over het juridisch kader. De belangrijkste vragen hier: Ben ik gebonden aan discretieplicht en/of beroepsgeheim? Wat betekent dit voor mijn werkpraktijk?

Begeleider: Anne-Sophie Versweyvelt, Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven

Dag 2: Wat is mijn doelgroep en wat is mijn rol binnen vroeginterventie? (22 oktober 2021)

Met de informatie van de eerste dag in het achterhoofd, gaan we op zoek naar de afbakening van de eigen doelgroep en rol, specifiek binnen de eigen werkcontext.

 • Hoe kan ik een inschatting maken van de ernst van de problematiek van de jongere, op vlak van middelengebruik en op andere levensdomeinen?
 • Welke doelgroep begeleid ik binnen vroeginterventie en wanneer verwijs ik door?
 • Welke positie neem ik in ten opzichte van de omgeving van de jongere (verwijzer en ouders)?
 • Hoe kan ik verwijzers ondersteunen om hun rol binnen vroeginterventie op te nemen?

We wisselen uit en oefenen, vertrekkende van concrete praktijksituaties. Ervaren vroeginterventie­begeleiders geven tips vanuit de eigen praktijk.

Begeleiders: Isabel Lamote, CGG Adentro - Verslavingszorg • Christophe Vanhuyse, Drugpunt Rhode & Schelde en Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne

Jongeren die je binnen je vroeginterventieaanbod begeleidt, zijn meestal nog weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Motiverende gespreksvoering is een gespreksstijl die specifiek ontwikkeld werd om eigen motivatie te versterken. Ook psycho-educatie is een belangrijk element in vroeginterventie. Door objectieve informatie te verbinden met het eigen gedrag krijgt de jongere meer inzicht in de risico’s die hij loopt.

Begeleiders: Shana Dehouck, CGG Largo - Team Preventie en Vroeginterventie Tabak, Alcohol en Drugs • Ellen Van Eynde, CGG Kempen, Klinisch psychologe en preventiewerker verslaving


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst en vóór 1 oktober 2021

Get your free webform with Podio