Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

Praktische info

  • Wanneer: 8 december, 13 december 2021 en 1 februari 2022, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: hulpverleners die werken met cliënten die middelen gebruiken, gamen of gokken; ook preventiewerkers zijn welkom
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 186 euro/niet-leden 243 euro (incl. vormingsmap, koffie en broodjeslunch). Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
  • Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 12
  • Begeleiders: Niki De Prijcker, PZ Sint Hiëronymus, Sint-Niklaas • Mark Heremans, HOGent en De Kiem, Merelbeke
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als hulpverlener de motivatie voor verandering kan versterken. Meer dan een reeks technieken is Motiverende Gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht. Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan. Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

De inhoud van deze training is gebaseerd op de derde editie van het standaardwerk van Miller & Rollnick ‘Motivational interviewing: helping people change’ (2014).


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 24 november 2021

A webform by Podio - click here to get yours