Basisvorming alcohol- en drugpreventie

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in de alcohol- en drugpreventiepraktijk en verdiepen we ons in kwaliteitsvolle preventie. Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Praktische info

 • Wanneer: 21 september, 7 oktober, 11 oktober, 19 oktober en 25 oktober 2021, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: CGG-, intergemeentelijke- en lokale preventiewerkers alcohol en andere drugs & Logo-medewerkers TAD
 • Type: Basisvorming
 • Prijs: VAD-leden 310 euro/niet-leden 405 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
 • Aantal deelnemers: maximum 10

Meer info

Programma

We gaan van start met een gezamenlijke eerste dag voor zowel hulpverleners als preventiewerkers. Er staan onderwerpen op de agenda die relevant zijn voor de beide actoren, zodat mogelijke samenwerkingen en complementariteit in de verf worden gezet. We starten de vorming met enkele basisbegrippen en zoomen in op de beïnvloedende factoren voor middelengebruik en -problemen. Daarna staan we stil bij het interventiecontinuüm met een overzicht van het preventie- en hulpverleningslandschap.

Begeleiders: Karen Vanmarcke & Gilles Geeraerts/Femke Wijgaerts, VAD

 • Kwaliteitsvolle preventie - EUPC

Deze twee dagen richten zich naar drugpreventieprofessionals die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden. Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van personen die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust zich op de evidentie die er is en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

Begeleiders: opgeleide mastertrainers: Johan Jongbloet, HoWest • Cynthia Deman, CGG Waas en Dender • Veerle Louwage, CGG Noord-West-Vlaanderen • Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin • Karen Vanmarcke, VAD • Jolien Moernaut, VAD.

 • Een alcohol- en drugbeleid

De basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan regelgeving, educatie, begeleiding en omgevingsinterventies. Tijdens deze dag krijg je de basisprincipes mee van een alcohol- en drugbeleid, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid). Wat is de meerwaarde van een beleid? Wat zijn obstakels? En op welke manier kan je in een organisatie en op gemeentelijk niveau hiermee aan de slag?

Begeleiders: David Möbius en Joyce Borremans, VAD

 • ‘Hoe registeren in Ginger?’ (voor preventiewerkers)

Ginger is een registratieprogramma voor activiteiten die kaderen binnen alcohol- en drugpreventie in de Vlaamse Gemeenschap. VAD ontwikkelt en beheert het programma in opdracht van de Vlaamse overheid. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie in Ginger voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele casussen.

Begeleider: Johan Rosiers, VAD

 • ‘Hoe registreren, zoeken en rapporten opvragen in CIRRO?’ (voor Logo-medewerkers)

CIRRO is een registratie-, uitwisselingsprogramma voor acties die kaderen binnen de jaarlijkse operationele doelstellingen en thema’s waarbinnen de Logo’s een disseminatie- en ondersteuningsrol hebben vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Zorg en Gezondheid ontwikkelt en beheert het programma. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie, opzoeken en het opvragen van rapporten in CIRRO voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele voorbeelden.

Begeleider: Marian De Schryver, Zorg en Gezondheid

 • Speeddate met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddate (3 x 1,5 uur) kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw keuze van sectoren.

Ja kan 3 sectoren kiezen uit de volgende:

 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen/opvoedingsondersteuning
 • Vroeginterventie
 • Etnisch-culturele minderheden (ECM)

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 7 september 2021

A webform by Podio