Vormingen

Met een gevarieerd opleidingsaanbod wil VAD en haar structurele partners de praktijk van het preventiewerk en de hulpverlening ondersteunen en zo bijdragen tot een optimale professionalisering van het werkveld.

Vormingen

Met het vormingsaanbod richt VAD zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Naast basisvormingen organiseren we gerichte en gespecialiseerde vervolgmodules op maat van de sector. Dit aanbod staat mee garant voor het kwaliteitsvol en evidence-based werken in de sector.

Ook de VAD-leden hebben op regionaal vlak een gedifferentieerd vormingsaanbod. Je vindt hun aanbod eveneens in de vormingsdatabank.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken. Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Praktisch

  • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, Brussel
  • Contact: Anne De Jaeghere (02 423 03 57)
  • Na uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging met factuur
  • Gratis annuleren tot 14 dagen op voorhand

Schrijf je in op de VAD-Nieuwsbrief Vormingen om op de hoogte te blijven van ons aanbod

Online vorming

Je kan ook opleidingen doen vanop je eigen bureau, helemaal op je eigen tempo. Klik op de knop voor het overzicht van onze online opleidingen.

Coronamaatregelen

Gezien de huidige coronamaatregelen vinden er geen vormingen meer plaats op VAD. We doen er alles aan om -in de overleg met de sprekers- de geplande vormingen online door te laten gaan. Mensen die zich al hebben ingeschreven voor een vorming, ontvangen hierover nog een bericht met praktische informatie. Omdat we werk willen blijven maken van een kwalitatief sterk vormingsprogramma, kiezen we ervoor om tot eind maart 2021 enkel online vormingen aan te bieden. 

Logo VAD
23 oktober en 30 oktober 2020
Inschrijven kan tot en met 16/10/2020
Chemsex wordt doorgaans gedefinieerd als het nemen van een combinatie van synthetische drugs voor een intensere seksuele beleving, onder homoseksuele mannen, tijdens georganiseerde seksevents. Uit onderzoek blijkt dat het fenomeen ook in België in opmars is en dat leidt soms tot problemen. Tot op heden is er weinig of geen gepast aanbod voor deze doelgroep en problematiek.
Logo VAD
29 oktober 2020
Deze opleiding is volzet
Wat je altijd al wilde weten over gamen!? De basics over gamen, voor jou samengebracht in één dag!
Logo VAD
5 november 2020
Inschrijven kan tot en met 31/10/2020
Nieuwe drugs (ook wel legal highs, research chemicals of NPS – Nieuwe Psychoactieve Stoffen genoemd) zijn al een tijdje voorwerp van discussie binnen de alcohol- en drugssector. Regelmatig berichten de media over een nieuwe reeks van stoffen die op de markt komen. Het aantal NPS dat jaarlijks wordt gevonden in België en bij uitbreiding in heel Europa, nam de afgelopen jaren zienderogen toe.
Logo VAD
10 november 2020
Deze opleiding is volzet
Oplossingsgericht werken is een succesvolle aanpak voor een positieve verandering bij mensen met verslaving. De eigen competenties van de verslaafde cliënt worden door de hulpverlener naar boven gehaald, waarbij doelen en behoeften van de cliënt zelf centraal staan. Oplossingsgericht denken en werken biedt hiervoor de handvatten.
Logo VAD
3 december 2020, voorafgegaan door een ONLINE UITWISSELING op 16 november 2020
Deze opleiding is volzet
Verdiepende vorming voor trainers Motiverende gespreksvoering. Hoe prikkel je deelnemers om met Motiverende gespreksvoering aan de slag te gaan en zichzelf te blijven ontwikkelen na het volgen van een vorming?
Logo VAD
17 november 2020
Deze opleiding is volzet
Wetgeving, justitiële procedures en beroepsgeheim, nice to know or need to know?!
Logo VAD
23 november en 8 december 2020. Geannuleerd wegens COVID-19
Inschrijven kan tot en met 09/11/2020
Deze opleiding werd geannuleerd
Tijdens deze twee vormingsdagen krijg je theoretische informatie over het coachen van een organisatie. Tegelijkertijd wordt de theorie stapsgewijze toegepast op casussen uit verschillende settings.
Logo VAD
30 november, 17 december 2020 en 12 januari 2021
Deze opleiding is volzet
Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost? In deze basistraining Motiverende Gespreksvoering leer je een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.
Logo VAD
1 december 2020
Deze opleiding is volzet
In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje: trauma en verslaving, ADHD en verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving…
Logo VAD
4 december 2020
Deze opleiding is volzet
Hoe informeer je je cliënten alsook hun familie over de problematiek van verslaving en hoe er mee om te gaan? Hoe doe je dat op een boeiende manier en zonder te veel in de val van de expert-hulpverlener te trappen?
Logo VAD
8 december 2020
Inschrijven kan tot en met 24/11/2020
VAD organiseert in samenwerking met HOGENT een kritische kennismaking met ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en de kwaliteitsvolle inbedding ervan binnen de verslavingszorg.
Logo VAD
10 december en 11 december 2020
Deze opleiding is volzet
In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje: trauma en verslaving, angst- en stemmingsstoornissen en verslaving…

​VAD-studiedagen

VAD organiseert jaarlijks één of meerdere studiedagen voor het werkveld. Ook het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD organiseert jaarlijks een symposium.

  • Het 17de Onderzoeksplatform op 14 oktober 2020 zal dit jaar omwille van de COVID-19-maatregelen ONLINE georganiseerd worden. Het thema dit jaar is het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. Ontdek het programma en schrijf in!

Congressen

Hier vind je een overzicht van binnen- en buitenlandse congressen. Wil je een interessant congres toevoegen aan deze lijst? Mail de nodige informatie door naar Koen Mertens.

VAD-Nieuwsbrief Vormingen

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van onze opleidingen:

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

* indicates required