Vormingen

Met een gevarieerd opleidingsaanbod wil VAD en haar structurele partners de praktijk van het preventiewerk en de hulpverlening ondersteunen en zo bijdragen tot een optimale professionalisering van het werkveld.

Vormingen

Met het vormingsaanbod richt VAD zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Naast basisvormingen organiseren we gerichte en gespecialiseerde vervolgmodules op maat van de sector. Dit aanbod staat mee garant voor het kwaliteitsvol en evidence-based werken in de sector.

Ook de VAD-leden hebben op regionaal vlak een gedifferentieerd vormingsaanbod. Je vindt hun aanbod eveneens in de vormingsdatabank.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken. Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Praktisch

  • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, Brussel
  • Contact: Anne De Jaeghere (02 423 03 57)
  • Na uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging met factuur
  • Gratis annuleren tot 14 dagen op voorhand

Schrijf je in op de VAD-Nieuwsbrief Vormingen om op de hoogte te blijven van ons aanbod

Online vorming

Je kan ook opleidingen doen vanop je eigen bureau, helemaal op je eigen tempo. Klik op de knop voor het overzicht van onze online opleidingen.

Coronamaatregelen

Gezien de huidige coronamaatregelen vinden er geen vormingen meer plaats op VAD. We doen er alles aan om -in de overleg met de sprekers- de geplande vormingen online door te laten gaan. Mensen die zich al hebben ingeschreven voor een vorming, ontvangen hierover nog een bericht met praktische informatie. Omdat we werk willen blijven maken van een kwalitatief sterk vormingsprogramma, kiezen we ervoor om tot eind maart 2021 enkel online vormingen aan te bieden. 

Logo VAD
2 februari, 10 februari en 19 maart 2021
Deze opleiding is volzet
Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost? In deze basistraining Motiverende Gespreksvoering leer je een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.
Logo VAD
5 februari 2021
Deze opleiding is volzet
In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje: trauma en verslaving, ADHD en verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving…
16 februari 2021
Inschrijven kan tot en met 11/02/2021
Nieuwe drugs (ook wel legal highs, research chemicals of NPS – Nieuwe Psychoactieve Stoffen genoemd) zijn al een tijdje voorwerp van discussie binnen de alcohol- en drugssector. Regelmatig berichten de media over een nieuwe reeks van stoffen die op de markt komen. Het aantal NPS dat jaarlijks wordt gevonden in België en bij uitbreiding in heel Europa, nam sinds 2010 enorm toe.
Logo VAD
11 maart 2021
Inschrijven kan tot en met 25/02/2021
Mensen met alcohol- of andere drugproblemen voelen zich onvrij en machteloos. Ze blijven vaak gebruiken ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch en moraliserend en bieden weinig perspectief.
Logo VAD
29 en 30 april 2021
Inschrijven kan tot en met 15/04/2021
In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje: trauma en verslaving, angst- en stemmingsstoornissen en verslaving…
Logo VAD
4 mei 2021
Inschrijven kan tot en met 20/04/2021
VAD organiseert in samenwerking met HOGENT een kritische kennismaking met ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en de kwaliteitsvolle inbedding ervan binnen de verslavingszorg.
Logo VAD
27 mei en 3 juni 2021
Inschrijven kan tot en met 15/05/2021
Tijdens deze twee vormingsdagen krijg je theoretische informatie over het coachen van een organisatie. Tegelijkertijd wordt de theorie stapsgewijze toegepast op casussen uit verschillende settings.

​VAD-studiedagen

VAD organiseert jaarlijks één of meerdere studiedagen voor het werkveld. Ook het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD organiseert jaarlijks een symposium.

Congressen

Hier vind je een overzicht van binnen- en buitenlandse congressen. Wil je een interessant congres toevoegen aan deze lijst? Mail de nodige informatie door naar Koen Mertens.

VAD-Nieuwsbrief Vormingen

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van onze opleidingen:

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

* indicates required