Vormingen

Met een gevarieerd opleidingsaanbod wil VAD en haar structurele partners de praktijk van het preventiewerk en de hulpverlening ondersteunen en zo bijdragen tot een optimale professionalisering van het werkveld.

Ontdek onze vormingen, studiedagen en online cursussen

VAD biedt heel wat vormingen, webinars, train-de-trainers aan, die doorgaan op een specifieke datum en een specifieke locatie. VAD organiseert jaarlijks één of meerdere studiedagen voor het werkveld. Ook het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD organiseert jaarlijks een symposium. Daarnaast kan je onmiddellijk aan de slag met een reeks online cursussen en trainings, die bestaan uit filmpjes en interactieve oefeningen die je zo vanachter je bureau kan volgen.

Zowel het inschrijven voor onze vormingen & studiedagen, als het volgen van onze online cursussen, verloopt via het VAD-vormingsplatform.

Contact

VAD-Nieuwsbrief Vormingen

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van onze opleidingen:

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!

* indicates required

Nood aan vorming bij intermediairs?

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Congressen

Hier vind je een overzicht van binnen- en buitenlandse congressen. Wil je een interessant congres toevoegen aan deze lijst? Mail de nodige informatie door naar Aurélie De Baets.