Voor de pers

VAD vzw is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gedragsgebonden verslavingen zoals gokken, gamen en internet.
De Druglijn is de publieksservice van VAD. Hier kan iedereen terecht met vragen over drank, drugs, pillen, gamen of gokken.

Perscontact

  • Voor standpunten, visie en duiding bij cijfers, kan je Katleen Peleman, directeur VAD contacteren via 02 423 03 34 of katleen.peleman@vad.be.
  • Gaat je vraag specifiek over De Druglijn of over de effecten of risico's van drank, drugs, pillen, gokken of gamen, neem dan contact op met Tom Evenepoel, coördinator De Druglijn, via 0485 07 68 04 of tom.evenepoel@druglijn.be.
  • Bij afwezigheid, neem contact op met het secretariaat 02/423.03.33 of vad@vad.be.

Persberichten die door VAD verspreid worden, vermelden steeds de persoon die je kan contacteren voor meer toelichting.

Cijfers

Wil je snel een overzicht van alle beschikbare cijfers van de laatste tien jaar over alcohol, drugs, gamen of gokken? Bekijk dan de jaarlijks geactualiseerde factsheets.

Vil je meer weten over het alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen? VAD voert onderzoek bij scholieren, studenten in het hoger onderwijs en uitgaanders.

Info drugs

Wil je een beknopt overzicht (Wat is het? Wat zijn de effecten en risico's?, ...), lees dan de infofiches Drugs ABC.

Wil je je grondig verdiepen, raadpleeg dan de uitgebreide dossiers.

Getuigenissen

VAD geeft geen contactinformatie door van mensen met een alcohol- of ander drugprobleem of hun omgeving. VAD kan wel helpen bij het zoeken naar professionelen uit het werkveld voor interviews en getuigenissen.

De Druglijn houdt de vinger aan de pols van wat er bij de mensen aan bezorgdheden, opvattingen en attitudes leeft. Omwille van de anonimiteit bij de contacten, zijn getuigenissen niet mogelijk, maar De Druglijn kan deze wel duiden.

In 2015 stelden VAD en haar leden samen een visiedocument op over werken met getuigenissen in de media. Hierin vind je terug welke afwegingen een hulpverleningsorganisatie maakt wanneer ze de vraag krijgt om een getuige aan te leveren.

Doorverwijzing

Media-aandacht voor drank, drugs, pillen, gokken of gamen kan heel wat vragen of bezorgdheden bij het publiek oproepen. Daarom is het zinvol om bij verslaggeving te verwijzen naar De Druglijn. Bijvoorbeeld:

Voor alle vragen over drank, drugs, pillen of gokken kan je anoniem terecht bij De Druglijn. Bel 078 15 10 20 of chat en mail via www.druglijn.be.

Op de hoogte blijven?

VAD heeft nieuwsbrieven over preventie, onderzoek en hulpverlening. Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven.