Veldwerker peer support Safe 'n Sound M/V/X

06/07/2021

Beschrijving

Safe ’n Sound is een preventie-, risicoreductie & peer support project in het uitgaansleven. Met een infostand zijn we aanwezig op events en festivals in de dance scene waar experimenteel recreatief alcohol en andere drugs gebruikt worden. We bieden feestvierders wetenschappelijk correcte en bruikbare informatie aan met betrekking rond alcohol, drugs, gehoorbescherming en veilig seksueel gedrag. We willen bezoekers aan onze stand informeren over de mogelijke risico’s gepaard aan uitgaan, en hen stimuleren om verantwoorde keuzes te maken tijdens het uitgaan. Om dit te bereiken verspreiden we informatie, en gaan we in gesprek met bezoekers via een getrainde ploeg gemotiveerde vrijwilligers of peers. Het project wordt gecoördineerd door de Vlaamse coördinator, tewerkgesteld op VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs), en heeft zorGGroep Zin vzw partnerorganisatie voor de provincie Limburg.

Taakomschrijving

 • Sensibiliseren, informeren en in gesprek gaan over middelengebruik en andere gezondheidsthema’s in het uitgaansleven
 • Actief werven en coachen van de vrijwilligers
 • Regelmatig interventies op locatie uitvoeren (soms meerdaags)
 • Aanwezigheid op fora mbt tot druggebruik en sociale media
 • Bewustmaken en op elkaar afstemmen van clubuitbaters, evenementorganisatoren en lokale beleidsverantwoordelijken.
 • Ontwikkelen van sensibiliserend materiaal (website, facebook, gadgets, infofolders, …)
 • Organiseren van 1 stuurgroep per jaar met stakeholders (vrijwilligers, beleidsmedewerkers, organisatoren, drugcoördinatoren, …)
 • Nauwgezette registratie van de interventies, gesprekken en enquêtes
 • Zelfstudie en bereid zijn vormingen en studiedagen te volgen rond trends m.b.t. feesten, festivals, het gebruik van partydrugs, veilig vrijen, gehoorschade, …

Al deze activiteiten worden uitgevoerd in nauw overleg en afstemming met de veldwerkers van andere provincies en gecoördineerd door de Vlaamse coördinator, tewerkgesteld op VAD.

Vereiste Kennis, vaardigheden en attitudes:

 • Kennis en/of ervaring in het (elektronisch) uitgaansleven
 • Kennis van partydrugs (effecten, risico’s, schade, … )
 • Open kijk op drugs & druggebruik is een must
 • Computerkennis: MS Office (word, excel, powerpoint, outlook, …), google (google drive, google docs), sociale media
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden om met deze specifieke doelgroep in contact te treden
 • Discretie en beroepsdeontologie naleven
 • Onderhandelingsvaardigheden en zin voor diplomatie
 • Kritische ingesteldheid

Specifieke voorwaarden:

 • Een sociaal agogische bachelor of graduaat. (toegepaste psychologie, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke veiligheid, …) of gelijkwaardig door ervaring
 • Bereidheid om af en toe in het weekend (avond en nacht) een interventie te doen met bijkomende vergoeding of plusuren
 • Bereidheid om zich te verplaatsen binnen de provincie (en per uitzondering heel Vlaanderen)
 • Talenkennis: Nederlands, basis Frans & Engels.
 • Rijbewijs B en beschikt over eigen wagen

Aanbod:

 • Halftijdse functie, met tewerkstelling bij zorGGroep Zin te Hasselt voor één jaar.
 • Verloning op bachelor- niveau
 • Ondersteuning binnen de eigen organisatie en door de Vlaamse coördinator
 • Afwisselende en flexibele job in een interessante setting
 • Mogelijkheid tot bijscholing

Voor meer informatie kan u terecht bij Carlo Baeten (carlo.baeten@zorggroepzin.be) of bij Shawny Vanhoutteghem (shawny.vanhoutteghem@vad.be).

Hoe solliciteren

Stuur ten laatste voor 10 augustus 2021 per mail een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar carlo.baeten@zorggroepzin.be