Veldwerker peer support Safe ‘n Sound (m/v/x) - 19u

25/05/2023

Beschrijving


Algemene info

Safe ’n Sound is een harm reduction & peer support project in het uitgaansleven. We willen gezondheidsproblemen voorkomen, ook wanneer het middelengebruik niet vermeden kan worden. Met een infostand zijn we aanwezig op events en festivals in de dance scene waar experimenteel recreatief alcohol en andere partydrugs gebruikt worden. We bieden feestvierders wetenschappelijk correcte en bruikbare informatie aan met betrekking rond alcohol en andere partydrugs, gehoorbescherming en veilig seksueel gedrag. We willen met een open houding bezoekers aan onze stand informeren over de mogelijke risico’s die gepaard gaan met uitgaan en hen stimuleren om verstandige keuzes te maken tijdens het uitgaan. Om dit te bereiken bieden we informatie en gaan we in gesprek met bezoekers via een getrainde ploeg gemotiveerde vrijwilligers of peers. Het project wordt gecoördineerd door VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs).

Je taakomschrijving

 • Sensibiliseren, informeren en in gesprek gaan over middelengebruik en andere gezondheidsthema’s in het uitgaansleven.
 • Actief werven en coachen van de vrijwilligers.
 • Vorming geven aan vrijwilligers en (occasioneel) andere stakeholders actief in het uitgaansleven.
 • Regelmatig interventies op locatie uitvoeren (soms meerdaags).
 • Aanwezigheid op fora mbt tot druggebruik en sociale media.
 • Bewust maken van en afstemming met club uitbaters, evenementorganisatoren en lokale beleidsverantwoordelijken.
 • Ontwikkelen van sensibiliserend en risicobeperkend materiaal (infobrochures, gadgets, website, sociale media, …)
 • Organiseren van de stuurgroep met stakeholders (vrijwilligers, beleidsmedewerkers, organisatoren, drugcoördinatoren, …)
 • Nauwgezette registratie van de interventies, gesprekken en enquêtes
 • Zelfstudie en bereid zijn vormingen en studiedagen te volgen rond trends m.b.t. feesten, festivals, risicobeperking in het uitgaansleven, het gebruik van partydrugs, veilig vrijen, gehoorschade, …

Al deze activiteiten worden uitgevoerd in nauw overleg en afstemming met de veldwerkers van andere provincies en gecoördineerd door de Vlaamse coördinator, tewerkgesteld op VAD.

Je profiel

 • Je beschikt over een sociaal agogische bachelor of graduaat (toegepaste psychologie, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke veiligheid,...) of gelijkwaardig door werkervaring.
 • Je hebt kennis en/of ervaring in het (elektronisch) uitgaansleven.
 • Je hebt kennis van partydrugs (effecten, risico’s, schade, … )
 • Je hanteert een open kijk op drugs en druggebruik.
 • Je bent vertrouwd met of kan je snel inwerken in de gangbare informaticatoepassingen (Google Workspace, sociale media,...)
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden om met deze specifieke doelgroep in contact te treden.
 • Je beschikt over onderhandelingsvaardigheden en hebt zin voor diplomatie.
 • Je werkt nauwgezet, systematisch en administratief accuraat.
 • Je staat open voor feedback en streeft naar optimalisering en vernieuwing.
 • Je draagt discretie, integriteit en loyaliteit hoog in het vaandel.
 • Je kan zowel autonoom als in groepsverband werken.
 • Je bent bereid te werken en je te verplaatsen binnen de provincie Oost-Vlaanderen (en per uitzondering gans Vlaanderen)
 • Je bent bereid om in het weekend (avond en nacht) interventies te doen met conforme vergoeding.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en je hebt zo nodig een wagen ter beschikking.
 • Je onderschrijft de missie en visie van CGG Adentro.


Ons aanbod

Als medewerker bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg ADENTRO kan je rekenen op:

 • Een contract onbepaalde duur van 19u.
 • De voorziene startdatum: zo snel als mogelijk.
 • Een inhoudelijk uitdagende job in een innovatieve en dynamische organisatie
 • Zelfstandig werk gecombineerd met de nodige ondersteuning vanuit een team
 • Diverse ontwikkelingsmogelijkheden
 • Een mensgerichte omgeving met aandacht voor diversiteit en work-life balance
 • Een aantrekkelijke verloning conform categorie 15 binnen IFIC.


Hoe solliciteren


De selectieprocedure

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 9/6/23 door naar sollicitatie@cggadentro.be met vermelding van referentie MW-SNS-2305. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 16/6. Dank je om deze datum ter beschikking te houden.

Meer informatie?
Voor verdere informatie kan je terecht bij Marc Tack, clusterverantwoordelijke preventie (09 / 235 22 41).