Steunpunt Geestelijke Gezondheid zoekt directeur

01/02/2019

Beschrijving

Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw – Tenderstraat 14 – 9000 Gent

Steunpunt Geestelijke Gezondheid zoekt directeur

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid is een organisatie die de eenmaking vertegenwoordigt van verschillende steunpuntfuncties die voor 2019 werden uitgevoerd door de respectievelijke organisaties/samenwerkingsverbanden Cultuursensitieve Zorg (CSZ), Te Gek!?, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) en Zorgnet-Icuro. Door een bundeling van deze krachten en een intensieve kruisbestuiving zal er in het Steunpunt Geestelijke Gezondheid gestreefd worden naar een “sterk en verbindend steunpunt” dat volgende missie en visie realiseert:

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar geestelijke gezondheid als deel van kwaliteitsvol leven voor elk individu in Vlaanderen. Dit doet het met en voor zorggebruikers, naastbetrokkenen en zorgactoren, en werkt daarvoor samen met alle relevante actoren in en buiten Vlaanderen (onderzoekscentra en onderwijsaanbieders, partners in de gezondheidszorg en welzijn, media, culturele sector, wonen, tewerkstelling, onderwijs, justitie, …).

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid doet dit door (1) praktijkondersteuning, (2) methodiekontwikkeling en –implementatie en (3) beeldvorming/destigmatisering. De centrale waarden van het Steunpunt GG zijn inclusie en autonomie in en door verbondenheid.

De kernopdrachten van dit steunpunt zijn:

1) Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid ondersteunt door kennis en wetenschappelijke onderbouwde methodieken aan te reiken en door ondersteuning aan te bieden bij de implementatie van deze methodieken.

2) Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid ontwikkelt methodieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, best practices en innoverende praktijken.

3) Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar een juiste beeldvorming en destigmatisering door geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en de kennis over geestelijke gezondheid en zorg te verhogen teneinde attitude en gedrag positief te beïnvloeden.

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid zoekt een directeur die:

- Eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele organisatie, en dus instaat voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke, financiële, personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid;

- Een goede samenwerking uitbouwt met de bestuursorganen (algemene vergadering, raad van bestuur) en belangrijke stakeholders;

- Inspirerend en coachend leiding geeft aan een team van ongeveer 20 stafmedewerkers en ondersteunende medewerkers. De directeur wordt bijgestaan voor de inhoudelijk expertise door de projectleiders in de organisatie;

- Stevig inzet op organisatieontwikkeling en vanuit een toekomstgerichte visie werkt aan een coherente organisatie waar medewerkers met bezieling werken;

- Een sterke visie presenteert op geestelijke gezondheid en op de rol van een steunpunt dat aan meerdere sectoren ondersteuning biedt op inhoudelijk en methodisch vlak;

- Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid op de kaart zet in Vlaanderen en samenwerkt met de praktijk, met onderzoek en opleiding, met andere organisaties en sectoren, met overheden en met de bredere samenleving, het juiste evenwicht bewaakt tussen de verwachtingen van de diverse actoren in het werkveld en de subsidiërende overheid enerzijds en de eigen opdracht van de organisatie anderzijds. Daarbij horen o.m. sterke communicatieve en verbindende vaardigheden om stakeholders bij de organisatie te betrekken en het standpunt van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid uit te dragen.

Kandidaten voor deze functie hebben interesse in de diverse werkvelden waarin de nieuwe organisatie actief zal zijn, aantoonbare ervaring in één of meer van deze werkvelden en ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor zowel het inhoudelijk als zakelijk beleid van een non-profitorganisatie met een omzet van 1,3 miljoen euro. De kandidaat illustreert in zijn sollicitatie de ervaringen en competenties die bij dit profiel horen, zowel wat betreft betrokkenheid bij, visie op, kennis van en inzicht in de betrokken sectoren, hun praktijken en beleidsvoering als wat betreft leiderschap in z’n vele dimensies.

Aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur

- Marktconforme verloning rekening houdende met relevante ervaring

- Een uitdagende en gevarieerde job in een kwaliteitsgerichte organisatie die zich op de kaart wil zetten

- Het Steunpunt GG bevindt zich vlakbij het station Gent-Sint-Pieters


Hoe solliciteren

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 15 maart 2019 via mail aan voorzitter@steunpuntgg.be t.a.v. Jan Delvaux.

Voor meer informatie rond de vacature, kan u terecht bij Jan Delvaux