COORDINATOR SAFE ’N SOUND

30/01/2020

Beschrijving

VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en is door de Vlaamse overheid erkend als de partnerorganisatie die de coördinatie en afstemming van het Vlaamse drugbeleid moet realiseren.

Onder alcohol- en andere drugproblemen worden problemen ten gevolge van alcohol-, medicatie-, illegaal druggebruik, gokken en gamen verstaan. Informatieverstrekking, studie, preventie en hulpverlening zijn de voornaamste werkterreinen.

VAD is op zoek naar een coördinator voor het project preventie- risicoreductie & peer support in het uitgaansleven.

Safe ’n Sound is een preventie-, risicoreductie & peer support project in het uitgaansleven. We bieden feestvierders wetenschappelijk correcte en bruikbare informatie aan met betrekking rond alcohol, drugs, gehoorbescherming en veilig seksueel gedrag.

We schakelen “peers” in, dit zijn vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere uitgaanders. De peers informeren en ondersteunen de uitgaanders op events en festivals in de elektronische dans-scene bij het maken van verantwoorde keuzes omtrent middelengebruik. Via een informatiestand gaan de vrijwilligers met de bezoekers in dialoog over normering en attitudes. Het doel is de gezondheidsrisico’s tijdens en na het uitgaan zo veel mogelijk te beperken. Deze peer support methodiek is gebaseerd op preventie en risicobeperking of harm reduction. Safe’n Sound onderhoudt ook een website met relevante informatie over veilig en gezond uitgaan.

Safe ‘n Sound werkt nauw samen met het Interreg project “Prevention Actions & Risk Reduction towards Young People” (PARTY). Het PARTY-project is een samenwerkingsverband van 5 partners met expertise m.b.t. risicobeperking in het uitgangsleven uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk.

De coördinator werkt

 • halftijds voor Safe ’n Sound, om het Vlaamse project te ondersteunen in de Vlaamse provincies (onbepaalde duur);
 • halftijds voor het Interreg project PARTY (bepaalde duur, van 01/06/2020 tot 31/12/2021).
  • Je zit de Vlaamse stuurgroep peer support voor met daarin vertegenwoordigers van alle Vlaamse regio’s/provincies.
  • Je bouwt verder aan een netwerk van sleutelfiguren voor de ontwikkeling van peer support in Vlaanderen (preventiewerkers, lokale besturen, partyorganisatoren, kruisverenigingen, …).
  • Je volgt de ontwikkeling van promomaterialen, de updates van de website en social media uitgevoerd door de veldwerkers, op.
  • Je stuurt de wervingsstrategie voor de rekrutering van peers over heel Vlaanderen.
  • Je ontwikkelt en implementeert een programma-aanbod voor opleiding van peers en peer coaches.
  • Je volgt het project van a tot z op, in samenwerking met de betrokken partners.
  • Je staat mee in voor de bekendmaking van materiaal of initiatieven.
  • Je evalueert en rapporteert jaarlijks de werking van het Vlaamse peer support project.

Taakomschrijving

Je coördineert het Vlaamse Safe ’n Sound project. Dit gebeurt in nauw overleg met de veldwerkers uit de regionale projecten. Dit houdt volgende taken in:

Je werkt mee aan het Interreg-project PARTY. Het project startte begin 2018 en houdt volgende taken in:

 • Je werkt mee aan het versterken en bestendigen van grensoverschrijdende netwerking.
 • Je werkt mee aan het delen en ontwikkelen van risicobeperkend & preventief materiaal voor de regio’s.
 • Je werkt mee aan de responsabilisering van het grensoverschrijdend publiek door middel van het faciliteren van de toegang tot informatie (op het terrein en online) en preventieve en risico beperkende materialen
 • Je werkt mee aan vormingsactiviteiten en responsabilisering van actoren in het uitgangsleven.
 • Je implementeert een vernieuwende methodologie om het team van peers online in te zetten. Vrijwilligers zullen speciaal gevormd worden om actief te zijn op fora en objectieve info m.b.t. drugs en recreatief gebruik te verspreiden.

Je profiel:

 • Je bent vertrouwd met wat preventieve gezondheidszorg inhoudt.
 • Je hebt affiniteit met de elektronische dancescene.
 • Je beschikt over een goede kennis van partydrugs (effecten, risico’s, schade, … )
 • Je staat achter het concept van harm reduction.
 • Je bent vertrouwd met de gebruikelijke Office-toepassingen én sociale media platformen.
 • Je geeft graag presentaties en trainingen aan grotere groepen
 • Je bent in staat om de projectbudgetten te beheren (met ondersteuning van het administratief team)
 • Je bent leergierig, je leert bij door kennis en ervaring uit te wisselen.
 • Je bent een geboren netwerker.
 • Je bent sociaal vaardig én een uitstekend communicator.
 • Je slaagt erin om partijen met een uiteenlopende meningen samen te brengen rond gemeenschappelijke raakpunten
 • Je neemt je verantwoordelijkheid voor de realisatie van projectdoelstellingen binnen de afgesproken tijd.
 • Talenkennis: Nederlands, basis Frans & Engels.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een organisatie met een maatschappelijk relevant doel.
 • Ondersteuning door de inhoudelijke staf van VAD, het team communicatie van VAD en de VAD-werkgroep uitgaan.
 • De combinatie van een halftijds contract van onbepaalde duur vanaf 16/03/2020 voor het Peer-Support Project en een halftijds contract vanaf 01/06/2020 tot 31/12/2021 voor het PARTY-project.
 • Loonbarema’s PC 331, naargelang diploma.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel-Noord, regelmatige verplaatsingen naar partners horen er bij.
 • Gratis woon-werkvervoer (openbaar vervoer)/fietsvergoeding.

Hoe solliciteren

Stuur ten laatste voor 14 februari 2020 een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar Kathleen Locus: kathleen.locus@vad.be