Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips vzw zoekt voor zijn werking verslavingszorg psychiater-verslavingsarts (m/v)

04/12/2018

Beschrijving

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips vzw zoekt voor zijn werking verslavingszorg een psychiater-verslavingsarts (m/v)

bediendecontract of contract sui generis (19u)

Het reeds bestaande zorgaanbod binnen het team verslavingszorg omvat psychosociale begeleiding,

psychotherapeutische en psychiatrische behandeling en nazorg, zowel individueel als in groep. Vroeginterventie

wordt aangeboden voor jongeren en voor partners/familie wordt voorzien in omgevingszorg, dit alles eveneens

individueel en in groep.

Je functie

Je staat in voor de medisch-psychiatrische indicatiestelling, diagnostiek en behandeling . De medisch-psychiatrische behandeling kan bestaan uit zowel farmacotherapie, sociaal-psychiatrische als psychotherapeutische behandeling. Je schenkt hierbij bijzondere aandacht aan de somatische opvolging.

Je staat in tandem met de teamleider in voor de teamondersteuning en draagt inhoudelijke eindverantwoordelijkheid ten aanzien van het opstellen, uitvoering en evaluatie van het behandelplan van de cliënten.

Vanuit medisch-psychiatrische inzichten bouw je actief in nauwe samenwerking met de teamleider en in dialoog met

het multidisciplinair team het inhoudelijk beleid van de verslavingszorg binnen het centrum en het netwerk verder uit.

Je participeert aan het Medisch Adviescomité binnen CGG Eclips.


Je profiel

Je bent een enthousiast en geëngageerd psychiater (in opleiding).

Je hebt een sterke affiniteit met verslavingszorg.

Je bent bereid om met een brede doelgroep (jongeren, volwassenen én hun omgeving) en breed spectrum (van vroeginterventie tot harm-reduction) te werken.

Je streeft naar optimalisering en vernieuwing.

Je bent stressbestendig, besluitvaardig en bovenal een teamspeler.

Je onderschrijft de missie van CGG Eclips.


Ons aanbod

Wij bieden de kans om te werken binnen een dynamisch team met een gevarieerd zorgaanbod en met de ambitie creatief en vernieuwend om te gaan met de uitdagingen die de huidige veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg kenmerken.

Wij bieden de kans om de verslavingszorg binnen ons centrum inhoudelijk mee vorm te geven.

Er wordt voorzien in intervisie waarbij de diversiteit van de medewerkers naar leeftijd en opleiding de kans biedt op een wederzijdse inspiratie.

Wij bieden een bediendecontract (gebaseerd op de barema’s voor de CGG) met een aanvullend pakket extralegale voordelen of een contract sui generis .

Plaats van tewerkstelling

Lange Violettestraat 84, 9000 Gent

Voor verdere informatie kan je terecht bij Dr. Bruno Van Opstal, beleidspsychiater (09 / 235 22 41).

Hoe solliciteren

De selectieprocedure

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Mail je sollicitatiebrief en CV naar sollicitatie@cggeclips.be of stuur alles op naar CGG Eclips (t.a.v. Human Resources), Elyzeese Velden 74, 9000 Gent.