Beleidsmedewerker Wijken (A1a-A3a)

22/05/2023

Beschrijving


Via het wijkenbeleid wenst de Stad de leefbaarheid en de sociale cohesie in de Roeselaarse wijken te versterken. Dat doen we door initiatieven voor de buurt te faciliteren, maar ook zelf te organiseren, veelal in partnerschap met de lokale bewoner. Het beleid is gericht op het samenleven in alle wijken met een bijzondere focus op de aandachtswijken.

Ben je een netwerker en verbinder die vlot weet te communiceren tussen alle belanghebbenden? Heb je affiniteit met thema’s als participatie en leefbaarheid? Ken je de principes van een projectgerichte aanpak?

Dan ben jij misschien wel onze volgende beleidsmedewerker Wijken #VANRSL.

Kerntaak

 • Je bent verantwoordelijk voor het wijkenbeleid van de stad. Dat betekent dat je een visie ontwikkelt door een netwerk en kennis op te bouwen. Bestaande acties volg je op en stuur je bij waar nodig, zoals de (project) subsidies voor de wijkcomités en buurtverbindende initiatieven als dag van de buren, gevelbanken en tegeltuinen, en buurtpreventienetwerken.
 • Daarnaast zorg je voor de realisatie van een aantal specifieke projecten en programma’s zoals die opgenomen zijn in het bestuursakkoord, zoals het actieplan ‘Krachtgebied Krottegem’, het toekennen van een burgerbegroting, het ondersteunen en waar nodig ook het realiseren van wijkontmoetingscentra, de implementatie van buurtplatformen, en bottom-up initiatieven uit de buurt. Concreet betekent het dat jij voor deze projecten of programma’s de trekker bent en de algemene coördinatie voor je rekening neemt. Je zorgt dat de doelstellingen gerealiseerd worden en je bent de schakel tussen de interne stakeholders en die van de wijk.
 • Binnen de stadsorganisatie ben jij de expert en het unieke aanspreekpunt (single point of contact) op vlak van wijkenbeleid. Dat houdt in dat jij verantwoordelijk bent voor de politiek-ambtelijke afstemming. Je verleent ook advies aan het beleid of aan collega’s van eigen of andere directies. Je behoudt het overzicht van projecten en participatietrajecten in de wijken. Je speelt actief in op nieuwe kansen en uitdagingen.
 • Je werkt nauw samen met de lijndiensten die instaan voor de beleidsuitvoering van jouw thema’s. Je bent de inhoudelijke aanspreekfiguur van de wijkwerkers en pakt de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden beleidsmatig in handen. Daarnaast heb je uiteraard ook een ruim netwerk van belanghebbenden waarmee je aan de slag gaat (professionele organisaties die al dan niet via het systeem van outreach actief zijn in de wijk, wijkcomités, verenigingen in de wijk,…).

Profiel

 • Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.
 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je bent in het bezit van een master diploma of je hebt 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt affiniteit met thema’s als (integrale) veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie.
 • Je hebt kennis van project- en programmamanagement.
 • Je kunt belangen van mensen vlot op elkaar afstemmen.
 • Je werkt probleemloos met medewerkers van andere directies en diensten.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je neemt graag initiatief en vervult een trekkersrol in het samenbrengen van mensen (intern en extern) rond een dossier.
 • Je slaagt erin beleid te ontwikkelen dat op lange termijn zijn invloed heeft.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je bent je bewust van de invloed die je beleid heeft. Je houdt bij elke actie rekening met de gevolgen, niet alleen voor jouw thema maar ook voor de organisatie en de stad.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Je werkt samen met:

Je werkt voor het departement Beleidsontwikkeling binnen de directie Mens.

Je werkt intensief samen met:

 • De politiek verantwoordelijken bevoegd voor wijken, veiligheid, participatie en wijkhuizen.
 • Collega’s van de dienst Beleidsontwikkeling Mens.
 • Collega’s van de dienst Samenleven.
 • Andere collega’s binnen de Stad.
 • Belanghebbenden voor wijkenbeleid.

Je leidinggevende

Ik ben Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens. Ik ben 37 jaar, orthopedagoog van opleiding en heb 10 jaar ervaring in beleidsontwikkeling voor een lokaal bestuur. Ik sta nieuwsgierig in het leven en hecht veel waarde aan een goed gesprek. Sporten en lezen houden mij in balans.

Ik stuur een team aan van 12 beleidsmedewerkers die expert zijn binnen hun domein. Als departementshoofd ben ik een klankbord voor de beleidsmedewerkers, trek ik opdrachten op departementsniveau en stimuleer ik verbinding tussen de teamleden.

Ik geloof sterk dat we als collega van Stad Roeselare allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: van Roeselare een nog straffere stad maken. Dat gebeurt door samen te werken in een aangename, professionele sfeer. Ik kijk uit naar een betrouwbare medewerker die met veel goesting en humor hiertoe wil bijdragen.

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A3a (€ 3.641,48 - € 6.033,03)
  Voor deze functie kan alle relevante ervaring in rekening gebracht worden uit privé- of zelfstandige tewerkstelling voor de geldelijke anciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (laptop en smartphone).
 • Flexibel en telewerken mogelijk volgens de werkafspraken binnen de dienst.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' .
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.


Hoe solliciteren


Selectieproces:

Preselectie:

 • Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.
 1. Waar dient de Stad volgens jou op in te zetten om de komende jaren nog meer het verschil te maken op vlak van leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken (max. 30 regels)?
 2. Geef een voorbeeld van jouw ervaringen met projectmatig werken. Geef duidelijk aan wat jouw aandeel hierin was (max. 30 regels).
 • Je kan de twee vragen invullen in het antwoordformulier bij deze sollicitatie.

Mondelinge selectie:

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 23 juni en 26 juni 2023.

Assessment:

 • bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge) op 29 juni 2023.

  • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs@roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.

Inschrijven kan tot uiterlijk 11 juni 2023.

Meer info:

 • Inhoudelijke informatie: Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens, soetkin.neirynck@roeselare.be
 • Informatie over procedure: Ruben Verstraete, 051 26 23 25, jobs@roeselare.be
 • Wil je even in gesprek gaan met de huidige functiehouder dan kan ook dat zeker. Juline zal je op basis van concrete vragen een zo goed mogelijk inzicht proberen te verschaffen in de functie. Je kan haar contacteren via juline.deseyne@roeselare.be.

Inschrijven:

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.