ANTENNEVERANTWOORDELIJKE OOST-VLAANDEREN

05/06/2019

Beschrijving

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw

werft aan

ANTENNEVERANTWOORDELIJKE OOST-VLAANDEREN

voltijds – contract van onbepaalde duur

Context:

In december 2018 werd de vzw Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid opgericht. Deze nieuwe organisatie is een fusie-vereniging samengesteld uit de vijf bestaande provinciale Overleg-platforms Geestelijke Gezondheid (waaronder – voor Oost-Vlaanderen – PopovGGZ vzw). In de loop van de 2019 wordt deze fusie administratief en juridisch afgerond.

In bijlage vindt u ter info het actieplan 2019 van het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid.

Functie:

 U fungeert als aanspreekpunt voor regionale partners i.k.v. de antenne Oost-Vlaanderen.

 U stuurt de medewerkers werkzaam in de antenne Oost-Vlaanderen (een 25-tal) aan en coördineert de werking van de regionale projecten in Oost-Vlaanderen.

 U bent op regionaal niveau actief als procesbegeleider in één of meerdere samenwerkings-verbanden in het kader van de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie.

 U coacht, inspireert en verbindt op Vlaams niveau collega-procesbegeleiders bij de uitvoering van de doelstellingen en actiepunten i.k.v. één of meerdere afgebakende thema’s zoals omschreven in het actieplan van de organisatie.

 U rapporteert aan de algemeen coördinator.

 U draagt constructief bij aan het beleidsoverleg met de algemeen coördinator en de collega-antenneverantwoordelijken.

 U faciliteert in afstemming met de voorzitter van PopovGGZ vzw de laatste formele stappen met betrekking tot de fusie en de vereffening.

Profiel:

 universitaire opleiding, richting menswetenschappen;

 vijf jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of in een gelijkaardige functie;

 kennis en ervaring op vlak van procesbegeleiding in interorganisationele samenwerking binnen de ggz is een pluspunt;

 kennis van en inzicht in de organisatie, de praktijkvoering en het beleid inzake geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg op verschillende niveaus: federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal, voorzieningen;

 goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;

 vlotte omgang met de courante informatica-toepassingen;

 zelfstandig én in onderling teamverband kunnen werken;

 ervaring met leiding geven en coachen is een pluspunt;

 u toont zin voor initiatief;

 enthousiasme, inzet, gedrevenheid en verantwoordelijkheidszin;

 sociaal, discreet, diplomatisch en positief ingesteld;

 stressbestendig en flexibel;

 beschikken over een wagen.

Wij bieden:

 voltijds contract van onbepaalde duur;

 salaris in overeenstemming met de gangbare sectorale verloning voor een vergelijkbare functie;

 stimulerende werkomgeving waarin zin voor initiatief aangemoedigd en gewaardeerd wordt;

 opportuniteiten om het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg mee vorm te geven;

 heel wat contacten met het werkveld en met belendende sectoren;

 een boeiende en leerrijke job op een unieke locatie (standplaats Oude Abdij Drongen);

 mogelijkheden tot eigen initiatief en professionele vervolmaking;

 een job in een sector in volle ontwikkeling.


Hoe solliciteren

Interesse?

 Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via vincent.vandenbussche@popovggz.be of telefonisch via 0474 51 97 53.

 Kandidaturen (motiverend schrijven + CV) worden verwacht ten laatste op donderdag 20 juni 2019 via vincent.vandenbussche@popovggz.be.

 Selectiegesprekken + schriftelijke proef worden georganiseerd op 25 of 26 juni. Gelieve deze dagen vrij te houden.

Wij garanderen absolute discretie bij het behandelen van uw sollicitatie.