VAD kan je bachelorproef enkel begeleiden als er een praktisch luik aan je bachelorproef is met een onmiddellijke relevantie voor VAD. Denk bijvoorbeeld maar aan een bachelorproef waarin je een bepaald materiaal of een methodiek ontwikkeld door VAD evalueert. 

Als je wil dat VAD je bachelorproef begeleidt, contacteer dan Else De Donder. Geef volgende zaken duidelijk mee in je e-mail:

 • timing (opstart, deadline, …)
 • onderzoeksvraag
 • onderzoeksmethode (literatuurstudie, praktijkonderzoek, …)
 • wat je verwacht van VAD (feedback, aanwezig zijn bij je verdediging, …)

Op basis van deze gegevens zal VAD beslissen of we je bachelorproef al dan niet kunnen begeleiden.

Mijn bachelorproef bevat geen praktisch luik dat onmiddellijk relevant is voor VAD. Kan VAD nog iets betekenen voor mijn bachelorproef?

Bachelorproeven vragen vaak om praktijkgerichte feedback en ondersteuning. De partners van VAD uit het regionale en lokale preventiewerk staan in middenin het werkveld en zijn daarom veel beter geplaatst om je hiermee te helpen. Je vindt hun contactgegevens hier.

Als je bachelorproef uitsluitend uit een literatuurstudie bestaat dan kan je terecht bij de VAD-bibliotheek.

Kan VAD mijn masterproef begeleiden?

Als je wil dat VAD je masterproef begeleidt, contacteer dan Else De Donder. Geef volgende zaken duidelijk mee in je e-mail:

  • timing (opstart, deadline, …)
  • onderzoeksvraag
  • onderzoeksmethode (literatuurstudie, praktijkonderzoek, …)
  • wat je verwacht van VAD (feedback, aanwezig zijn bij je verdediging, …)

Op basis van deze gegevens zal VAD beslissen of we je masterproef al dan niet kunnen begeleiden.