Problematisch gebruik van alcohol en andere drugs komt in elke organisatie voor. Alcohol, psychofarmaca en illegale drugs maken nu eenmaal deel uit van onze samenleving. De schadelijke effecten van deze middelen stoppen niet aan de deur van je organisatie: de werkplek is de wereld in het klein.

Je alcohol- en drugbeleid in de praktijk

Je organisatie en je medewerkers hebben baat bij een preventief alcohol- en drugbeleid. Met zo'n beleid kunnen functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- of ander druggebruik immers voorkomen of snel opgespoord worden. Dat is slechts één van de vele argumenten voor een beleidsmatige aanpak van alcohol- en andere drugproblemen.

De werkplek is ook een interessant terrein voor preventie-initiatieven. We hechten immers veel belang aan onze job: het biedt ons een inkomen, het geeft structuur, het draagt vaak bij tot ons zelfwaarde-gevoel. Niemand verliest daarom graag zijn werk. Daardoor kan de werkcontext helpen om medewerkers met alcohol- of drugproblemen aan te sporen om hun gedrag te veranderen.

QADO-website en nieuwsbrief

Qado is dè referentie-website voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk. Ze biedt achtergrondinformatie, juridische informatie en houvast bij het opzetten van een alcohol- en drugbeleid voor een organisatie. In 2021 werd de website, zowel inhoudelijk als vormelijk, volledig up to date gezet. 

Schrijf je op de website ook zeker in voor de QADO-nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.

Contact