Sporten en alcohol en/of drugs is om verschillende redenen geen goede combinatie. Of het nu gaat om gebruik voor, tijdens of na het sporten, het heeft diverse nadelige effecten op de sportprestatie. Ook de sfeer in de sportclub kan eronder gaan leiden. Denk maar aan verbale en fysieke agressie op of naast het sportterrein, het onder invloed carpoolen met teamgenoten of jeugdspelers, dealen in de kleedkamers, dronken supporters… Uit onderzoek blijkt overigens dat sporten in teamverband het risico op (problematisch) alcoholgebruik verhoogt. Daarnaast zijn sommige clubs bezorgd over het gebruik en het dealen van cannabis onder de leden. Bestuursleden willen graag problemen door alcohol- en druggebruik uit hun club bannen, maar het ontbreekt hen aan de nodige kennis, vaardigheden en instrumenten.

Sportivos: Een beleidsmatige aanpak

Preventief werken rond alcohol en andere drugs in de sportclubs is niet eenvoudig. Toeschouwers en sporters die alcohol drinken tijdens en/of na een wedstrijd, hoort er voor velen gewoon bij. In heel wat sportverenigingen heerst een hardnekkige cultuur van gezamenlijk alcohol drinken. Clubs staan ook argwanend tegenover gezondheidsprogramma’s die alcoholgebruik beteugelen: men denkt vaak dat de clubkas afhankelijk is van de inkomsten van alcoholverkoop.

Een beleidsmatige aanpak stimuleren is de beste oplossing. Die is gebaseerd op vier pijlers: regelgeving en procedures, educatie, begeleiding en structurele maatregelen. Een laagdrempelige, eenvoudige aanpak kan daarbij de eerste argwaan wegnemen.

Het preventieproject Sportivos bevordert zo’n beleidsmatige aanpak stap voor stap, op een voor de sportclubs haalbaar tempo. Een overzicht van het volledige traject lees je in dit artikel. Het project verloopt in drie fases. De informatie over wat elk van deze drie fases inhoudt, vind je op de volgende pagina's:

Als je meer achtergrondinformatie over het project zoekt, kan je de samenvatting van de beide persberichten lezen die over Sportivos werden uitgestuurd. Hierin wordt de precieze doelstelling verder uitgeschreven, en vind je een aantal reacties van sportclubs die het bronzen label behaalden.