Om een Vlaams preventiebeleid te realiseren kan VAD een beroep doen op de volgende provinciale coördinatoren.

ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

• Bernard Bruggeman
Provincie Antwerpen-Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 100
2600 Antwerpen
T 03 240 56 45 | F 03 240 61 62
www.provant.be
bernard.bruggeman@welzijn.provant.be

• Bert Mostien
Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg - Provincie Oost-Vlaanderen
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
T 09 267 75 49
www.oost-vlaanderen.be
bert.mostien@oost-vlaanderen.be

• Rudi Reyners
Directie Mens
Provincieplein 1
3010 Leuven
T 016 26 73 31 | F 016 26 73 01
www.vlaamsbrabant.be
rudi.reyners@vlaams-brabant.be

VAD-Nieuwsbrief Preventie

VAD wil graag kort op de bal spelen en jouw vlug op de hoogte brengen van nieuwe acties, campagnes, concept- en methodiekontwikkeling, beleidsnieuws, vormingen, publicaties, ...
Geïnteresseerd?
Schrijf je in voor de VAD-Nieuwsbrief Preventie!