De levensverwachting ligt steeds hoger en de gezonde jaren nemen toe. Tegelijkertijd drinken ouderen tussen 55 en 75 meer dan vorige generaties. Het hoogste aantal dagelijkse alcoholdrinkers vinden we zelfs bij de oudere generaties. Door de lichamelijke veranderingen die gepaard gaan met ouder worden, kan een geringe hoeveelheid alcohol al tot intoxicatie en schadelijke effecten leiden. Ook medicatie leidt in combinatie met alcohol of drugs tot een hoger risico op sociale- en gezondheidsproblemen.

Problematisch gebruik

Er zijn twee groepen van ouderen met een middelengerelateerde stoornis. De ‘overlevers’, enerzijds, hebben een lange geschiedenis van middelengerelateerde problemen. Ze worden geconfronteerd met de gezondheidsproblemen van langdurig overmatig gebruik of hebben geriatrische zorg nodig. Anderzijds zijn er de ouderen die pas op latere leeftijd in de problemen komen, vaak als reactie op traumatische levensgebeurtenissen en/of veranderingen in hun sociaal netwerk.

Detectie is niet evident

Symptomen van verslaving worden vaak verward met normale gevolgen van ouder worden. Hierdoor zijn ouderen met een middelenproblematiek onderbehandeld. Toch neemt het aantal ouderen met een alcohol- of andere drugproblematiek in de hulpverlening toe. Extra aandacht voor deze problematiek is dan ook wenselijk.

Contact

VAD-bibliotheek

VAD heeft een bibliotheek met ruim 15.000 boeken en rapporten.

Uitgelichte materialen