Lager Onderwijs

Een kleine minderheid van de kinderen in het lager onderwijs dronk al eens alcohol of nipte eens aan het glas van papa of mama. Toch wil dit niet zeggen dat er in het lager onderwijs niet preventief gewerkt kan worden.

Preventief werken kan heel concreet door het gebruiken van volledig uitgewerkte en gebruiksvriendelijke lespakketten. Idealiter neem je al deze initiatieven binnen het gezondheidsbeleid van de school.

Meer informatie over het aan bod laten komen van deze thema's in het Lager Onderwijs, lees je in de visietekst 'Praten over alcohol, gamen en drugs in het lager onderwijs'.

Contact

Het gezondheidsbeleid op school

In het lager onderwijs hoef je op school geen specifiek alcohol- en drugbeleid uit te werken, maar kan je je concentreren op het brede geheel van gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering gaat verder dan lesjes geven.

Het wil ook zeggen dat je naast educatie aandacht hebt voor een schoolklimaat waarin de gezondste keuze de meest logische keuze is (structurele maatregelen) en voor mogelijke begeleiding van kinderen wiens mama of papa drinkt.

Lees er alles over in dit artikel.

Leerlijn verslavingspreventie

Les geven over alcohol, tabak, gokken, illegale drugs of gamen? De leerlijn geeft preventieve aanbevelingen op maat van jouw klas. Van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar. 

Ontdek in enkele kliks de preventieve aanbevelingen op maat van jouw klas.

Als kleine kinderen groot worden

Ouders zijn spilfiguren in het leven van kinderen. Daarom is het van belang om hen te informeren over alcohol, drugs, gamen en gokken. 

Als school kan je een ouderavond aanvragen over deze thema’s.