Starten in het hoger onderwijs gaat hand in hand met heel wat veranderingen. Nieuwe uitdagingen op vlak van studeren, heel wat nieuwe gezichten, al dan niet op kot gaan en zelfstandig wonen…
Het studentenleven gaat vaak ook gepaard met nieuwe vrijetijdsinvullingen en met een uitgebreid uitgaansleven, dat vaak geassocieerd wordt met alcohol of illegale drugs.

Het is niet zo dat alle studenten op een risicovolle wijze alcohol drinken. Velen gaan er op een verantwoorde manier mee om.
Toch kunnen we er niet omheen dat de helft van de studenten door hun alcoholgebruik gezondheidsrisico's loopt en minder prettige ervaringen heeft door overmatig alcohol- of cannabisgebruik.

Als instelling hoger onderwijs inzetten op preventief werken

Als instelling in het hoger onderwijs is het van belang om in te zetten op preventief werken met studenten. Dit kan op allerhande manieren. Denk aan informeren en sensibiliseren, het ontwikkelen van omgevingsgerichte maatregelen het uitwerken van een begeleidingsaanbod met nadruk op vroeginterventie-initiatieven.