Starten in het hoger onderwijs gaat hand in hand met heel wat veranderingen. Nieuwe uitdagingen op vlak van studeren, heel wat nieuwe gezichten, al dan niet op kot gaan en zelfstandig wonen… Het studentenleven gaat vaak ook gepaard met nieuwe vrijetijdsinvullingen en met een uitgebreid uitgaansleven, dat vaak geassocieerd wordt met alcohol of illegale drugs.

Het is niet zo dat alle studenten op een risicovolle wijze alcohol drinken. Velen gaan er op een verantwoorde manier mee om. Toch kunnen we er niet omheen dat de helft van de studenten door hun alcoholgebruik gezondheidsrisico's loopt en minder prettige ervaringen heeft door overmatig alcohol- of cannabisgebruik.

Contact

Als hogeronderwijsinstelling preventief werken rond alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gamen of gokken?

Risicovol middelengebruik speelt zich vooral af buiten de onderwijscontext: bij het uitgaan, in de jeugdbeweging, na het sporten, … Toch spelen ook hogeronderwijsinstellingen een cruciale rol in de preventie en aanpak van problemen door psychoactieve middelen bij studenten. Lees onderstaande artikels voor meer informatie:

De studentenbevraging

Hoe zit het nu echt met de student en alcohol- of ander druggebruik? ‘In hogere sferen’, een bevraging onder Nederlandstalige studenten van alle hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel, houdt een vinger aan de pols. VAD organiseert dit onderzoek om de vier jaar, samen met de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.