Onderwijs

Alcohol, illegale drugs, gamen en gokken bevinden zich in de leefwereld van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De pedagogische context van een school is de uitgelezen plaats om in te zetten op deze thema's en op gezondheidsbevordering.

Lager onderwijs

Is het zinvol om al in de kleuter- of lagere school over deze thema's te werken? Een algemeen gezondheids-beleid is een goed vertrekpunt. Er is ook lesmateriaal op maat van de oudere leerlingen over alcohol en gamen.

Secundair onderwijs

Een Drugbeleid op School zorgt voor een coherente aanpak. Lesmateriaal en visieteksten helpen om wetenschappelijk onderbouwd te werken. De leerlingen-bevraging toont hoeveel er onder leerlingen gebruikt wordt.

Hoger onderwijs

Studenten zijn quasi zelfstandig. Toch kan de onderwijsinstelling nog informeren en sensibiliseren, omgevingsgerichte maatregelen ontwikkelen en een begeleidingsaanbod uitwerken.