Alcohol, illegale drugs, gamen en gokken bevinden zich in de leefwereld van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De pedagogische context van een school is de uitgelezen plaats om in te zetten op deze thema's en op gezondheidsbevordering. Zowel in het lager, secundair als hoger onderwijs als in het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst of het nascholingscentrum.

Een beleidsmatige aanpak

Leerlingen aanzetten tot niet gebruik, hen op een verantwoorde wijze leren omgaan met middelen … zijn uitdagingen voor elke school. Net als het optreden bij grensoverschrijdend gedrag, het begeleiden van leerlingen die minder functioneren door middelenproblemen en nemen van maatregelen met een positieve invloed op het schoolklimaat.

Met een beleidsmatige aanpak werk je op een effectieve manier aan bovenstaande zaken. Uiteraard verschilt deze aanpak van school tot school. In het lager onderwijs ga je op een andere manier werken dan in het secundair en het hoger onderwijs. Een doordacht beleid laat toe om een duidelijk standpunt in te nemen ten opzichte van diverse middelen en om op mogelijke problemen te anticiperen.

Hoef ik een expert te zijn?

Neen, je hoeft helemaal geen drugexpert te zijn om op dit thema in te zetten. Beschikken over correcte informatie en over sterke methodieken op maat vormt de ruggensteun wanneer je aan de slag gaat. Aanvullend kan je inzetten op deskundigheidsbevordering van jezelf of je team. Bovendien kan je rekenen op de deskundige coaching van de CGG preventiewerkers tabak, alcohol en drugs.

Op school, in het CLB of als intermediair word je soms geconfronteerd met een aantal moeilijke vragen omtrent beroepsgeheim, drugcontroles, het al dan niet aanbieden van productinformatie, … VAD schreef hierover een aantal heldere visieteksten.

Contact

Leerlijn verslavingspreventie

Les geven over alcohol, tabak, gokken, illegale drugs of gamen? De leerlijn geeft preventieve aanbevelingen op maat van jouw klas. Van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar.