Een lokaal alcohol- en drugbeleid: waarom?

Het gebruik van alcohol en illegale drugs is in iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit. Alcohol is zelfs alom tegenwoordig: op café, in het jeugdhuis, in de kantine van de sportclub, tijdens de jaarmarkt, … De gemeente wordt bijna dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen van overmatig gebruik. Denk maar aan verkeersongevallen, vandalisme, gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, straatdealers, wildplassen en vechtpartijen.

Als alcohol en andere drugs hun verdiende plaats krijgen in het integraal gezondheidsbeleid, biedt dit de inwoners van een stad of gemeente vele tastbare voordelen. Zo vergroot, onder andere, het veiligheidsgevoel van de inwoners en krijgen specifieke lokale problemen een aanpak op maat.

Beleidsmatig werken

De kadermethodiek ‘Gezonde Gemeente’ helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid. Laat het alcohol- en drugbeleid hierbij aansluiten. Het resultaat is een meer integrale benadering van gezondheid in het algemeen, en van de thema’s alcohol en drugs in het bijzonder.

Het concept ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid’ kan helpen bij het opstellen van een integraal lokaal alcohol- en drugbeleid. Hiermee kan de gemeente snel anticiperen op acute probleemsituaties, een lokale risicoanalyse maken voor een langetermijnbeleid, en kosten besparen door proactief op te treden in plaats van 'brandjes te blussen'.

Contact

Op regionaal of lokaal niveau:

VAD-Nieuwsbrief Lokaal A&D-beleid

Tweemaal per jaar bundelen we alle materialen, methodieken en projecten waarmee je op lokaal niveau aan de slag kan om een alcohol- en drugbeleid vorm te geven. Ook interessante publicaties, studiedagen en vormingen komen aan bod.
Dit aanbod kan gekaderd worden binnen het format 'Gezonde Gemeente'.

Geïnteresseerd? Schrijf je snel in!

* indicates required