Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel. Ze vormen geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken. De Logo’s werken mee aan de uitvoering van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en het realiseren van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen. Ze werken rond volgende thema’s: voeding en beweging, gezondheid en milieu, valpreventie, vaccinatie, geestelijke gezondheid, bevolkingsonderzoeken, tabak, alcohol en andere drugs. Hun taak bestaat er onder andere uit om gevalideerde preventiemethodieken van partnerorganisaties (o.a. VAD en Vlaams Instituut Gezond Leven) te verspreiden (dissemineren) en lokale besturen te begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken en opvolgen van hun lokaal preventieve gezondheidsbeleid.

Contact

Karen Vanmarcke (02 422 03 76)

Hier vind je een overzicht per provincie. Voor up-to-date informatie over elk Logo en haar aanbod: www.vlaamselogos.be.

ANTWERPEN

• Logo Antwerpen
Jodenstraat 44
2000 Antwerpen
T 03 691 16 02
info@logoantwerpen.be
http://logoantwerpen.be/

• Logo Kempen
Stationsstraat 60
2300 Turnhout
T 014 44 08 34
info@logokempen.be
http://logokempen.be/

• Logo Mechelen
Paardenstraatje 35/1
2800 Mechelen
T 015 43 63 66
info@logomechelen.be
http://logomechelen.be/

BRUSSELS GEWEST

VLAAMS-BRABANT

• Logo Brussel
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
T 02 563 03 75
logo.brussel@vgc.be
http://logobrussel.be/

• Logo Oost-Brabant
Kloosterweg 9 bus 1
3020 Herent
T 016 89 06 05
info@logo-oostbrabant.be
http://logo-oostbrabant.be/

• Logo Zenneland
Kerkpleinweg 4
1742 Ternat
T 02 582 75 91
info@logozenneland.be
http://logozenneland.be/

OOST-VLAANDEREN

• Logo Dender
Kareelstraat 100 bus 1
9300 Aalst
T 053 41 75 58
logo@dender.be
http://logodender.be/

• Logo Gezond+
Baudelokaai 8
9000 Gent
T 09 235 74 20
logo@gezondplus.be
www.logogezondplus.be

• Logo Waasland
Ankerstraat 91
9100 Sint-Niklaas
T 03 766 87 78
info@logowaasland.be
http://logowaasland.be/

LIMBURG

WEST-VLAANDEREN

• Logo Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 82 38
logolimburg@limburg.be
http://logolimburg.be/

• Logo Midden-West-Vlaanderen
Mandellaan 101
8800 Roeselare
T 051 23 17 40
info@logomiddenwvl.be
http://logobrugge-oostende.be/

• Logo Brugge-Oostende
Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 72 95
info@logobrugge-oostende.be
http://logobrugge-oostende.be/

• Logo Leieland
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
T 056 44 07 94
logo@logoleieland.be
http://logoleieland.be/

VAD-Nieuwsbrief Preventie

VAD wil graag kort op de bal spelen en jouw vlug op de hoogte brengen van nieuwe acties, campagnes, concept- en methodiekontwikkeling, beleidsnieuws, vormingen, publicaties, ...
Geïnteresseerd?
Schrijf je in voor de VAD-Nieuwsbrief Preventie!

Gerelateerde artikels