De impact van alcohol- en druggebruik, gamen en gokken beperkt zich niet tot de levensdomeinen van één persoon. Het heeft ook invloed op vele naastbetrokkenen, onder andere de kinderen van gebruikers. Zij voelen zich bezorgd en machteloos. Binnen onze samenleving en zeker vanuit de hulpverlenende context is het belangrijk om ook de kinderen van gebruikers extra aandacht te geven.

'Kinderen van' verdienen extra aandacht

Heel wat kinderen groeien op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol, drugs of pillen misbruikt of zelf verslaafd is. Toch blijven ze te vaak een onzichtbare groep. Problematisch middelengebruik betekent voor de kinderen vaak chaos en onvoorspelbaarheid. Deze kinderen lopen een groter risico op verschillende gedrags- en ontwikkelingsproblemen en zijn ook kwetsbaarder om zelf een verslaving of psychisch probleem (depressie, angsten) te ontwikkelen. Door hen te informeren, te ondersteunen en ruimte te geven om te praten met vertrouwensfiguren kunnen we hun veerkracht versterken.

Contact

VAD-bibliotheek

VAD heeft een bibliotheek met ruim 15.000 boeken en rapporten.