Politie, justitie en gevangenissen

Alcohol en illegaal middelengebruik zijn algemene criminogene factoren die grote maatschappelijke gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt dat er duidelijke linken kunnen gelegd worden tussen middelenmisbruik, geweld- en vermogensmisdrijven, en intra-familiaal geweld. Politiediensten en justitiële actoren komen dan ook veelvuldig in aanraking met mensen met een middelenproblematiek en doen beroep op de alcohol- en drugdiensten.

Contact

Een alcohol- en drugbeleid in de gevangenis

Ook binnen de gevangenissen is druggebruik een probleem. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de gevangenispopulatie vertrouwd is met illegale drugs en dat het gevaar voor beïnvloeding van de andere helft zeer groot is. Dat komt door risicofactoren als stress en verveling. Niet-verslaafde gedetineerden kunnen naar drugs grijpen als reactie op die problemen. De uitdaging is om de vraag naar en het aanbod van drugs zo laag mogelijk te houden, en een gelijkwaardige dienstverlening op vlak van preventie en hulpverlening aan te bieden als buiten de gevangenis. Dat lukt best op basis van een integraal alcohol- en drugbeleid.

Materiaal & bibliotheek

De VAD-catalogus bevat heel wat materiaal dat gebruikt kan worden in de context van politie, justitie en gevangenissen. Er zijn ook een aantal folders, brochures en fact sheets die de relevante wetgeving over alcohol en andere drugs uitleggen op mensenmaat, zowel voor intermediairs als voor de burger. Daarnaast bevat ook de VAD-bibliotheek heel wat boeken en onderzoeksrapporten met relevante info voor de juridische sector.