Middelengebruik in de gehandicaptenzorg

Middelengebruik is een realiteit in onze samenleving. Ook mensen met een verstandelijke beperking komen, door tendensen zoals desinstitutionalisatie en inclusie, steeds meer in contact met alcohol, cannabis en andere middelen. En zo wordt ook de gehandicaptenzorg vaker met alcohol- en druggebruik en -misbruik geconfronteerd.

De gehandicaptenzorg of VAPH-sector omvat een complex landschap met een variatie aan doelgroepen en voorzieningen. Voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen wordt begeleiding, opvang en ondersteuning voorzien. Dit via rechtstreekse of niet rechtstreekse toegankelijke hulp.

Werken rond alcohol en drugs in de VAPH

Mensen met een verstandelijke beperking, maar ook met een niet aangeboren hersenletsel, autisme, … zijn extra kwetsbaar voor middelengebruik en middelenproblemen. Daarom verdienen zij extra aandacht en ondersteuning, zowel op vlak van preventie als op vlak van begeleiding en hulpverlening. 

Je kan, als voorziening in de gehandicaptenzorg, cliënten informeren en sensibiliseren, alcohol- en drugproblemen opmerken en inschatten, middelenproblemen bespreekbaar maken, cliënten begeleiden en/of doorverwijzen. Al deze elementen en de omkadering ervan werk je uit in een alcohol- en drugbeleid.

Contact

VAD-bibliotheek

VAD heeft een bibliotheek met ruim 15.000 boeken en rapporten.