Volwassenen uit etnisch-culturele minderheden

Volwassenen uit etnisch-culturele minderheden (ECM) voelen zich soms minder aangesproken door het reguliere aanbod aan preventie- en begeleidingsmethodieken, omdat dit vaak niet aangepast is aan hun talige en culturele gevoeligheden. Daarom is het belangrijk om op hun maat te werken.

Om educatief te werken met volwassenen uit ECM kan je gebruik maken van de preventieve infosessie voor volwassenen. Ben je op zoek naar een screeningsinstrument voor anderstalige volwassenen, dan kan je werken met de ASSIST. Om met volwassenen uit ECM in gesprek te gaan over middelengebruik zijn er heel wat methodieken beschikbaar. Deze zijn minder talig en bevatten veel visuele elementen. De meeste van deze methodieken werd ontwikkeld in een project gericht op asielzoekers. Heel wat van deze methodieken maken deel uit van een omvattender pakket. Door deze afzonderlijk aan te bieden willen we het VAD-materiaal beter ontsluiten en toegankelijker maken voor de ECM-doelgroep.

Onder de foto vind je een selectie van deze materialen terug.

Contact

Educatie

Methodieken die bruikbaar zijn in groep

Screening

Een screeningsinstrumenten in verschillende talen, en een aanvullend kort gesprek

Begeleiding

Korte gespreksmethodieken voor 1-op-1 begeleiding

Beleidsmatig werken

Eén grote omvattende methodiek

Brochures en filmpjes