Binnen de alcohol- en drugpreventie en -hulpverlening zijn etnisch-culturele minderheden (ECM) vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Het Vlaams aanbod is niet aangepast aan de talige en culturele gevoeligheden en ECM voelen zich daardoor vaak inhoudelijk minder aangesproken. Het hulpverleningslandschap is minder gekend, waardoor de drempels voor hulp zoeken hoger zijn. ECM stromen daardoor pas laat in, wanneer de problemen al een stuk groter zijn.

ECM-projecten

VAD komt tegemoet aan deze noden in volgende projecten:

  • Voor de opvangcentra en lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers werd een draaiboek om beleidsmatig te werken rond alcohol en drugs en een toolkit met educatieve en begeleidingsmethodieken uitgewerkt.
  • In een ander project werkte VAD, in samenwerking met VIGeZ en zes pilootregio's, een aantal methodieken en materialen voor ECM-ouders uit. De focus van het project is het versterken van de opvoedingsvaardigheden die TAD-gebruik bij jongeren mee kunnen uitstellen of voorkomen.
  • De RAR-methodiek is een draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning, en het opzetten van preventieve acties voor jongeren uit etnisch-culturele minderheden.

De resultaten van de drie projecten zijn te vinden in de onderstaande artikels.

Contact