Etnisch-culturele minderheden (ECM) hebben het vaak moeilijker in de samenleving vanwege hun socio-economische status, verblijfsstatuut en taalkennis. Wanneer het dan gaat over alcohol- of ander middelengebruik, is dat niet anders. ECM voelen zich vaak minder aangesproken door het reguliere aanbod aan preventiemethodieken, omdat dit vaak niet aangepast is aan hun talige en culturele gevoeligheden. De specifieke situatie van ECM heeft ook gevolgen voor hun mentale gezondheid, en kan probleemgebruik en de toegang tot de zorg beïnvloeden. Mensen uit ECM kloppen vaak op een latere leeftijd aan bij gespecialiseerde diensten en blijven ook minder lang in de hulpverlening.

Hieronder vind je het aanbod van VAD-methodieken en -materialen, opgedeeld in drie doelgroepen binnen de ECM.

Contact