Een risicogroep

Alcohol- en druggebruik zijn een realiteit waar je niet omheen kan in de bijzondere jeugdzorg. Uit onderzoek weten we dat jongeren in de bijzondere jeugdzorg een specifieke risicogroep zijn voor middelenproblemen. Vaak is er ook sprake van middelengebruik in de context. Recente cijfergegevens tonen aan dat deze jongeren meer ervaring hebben met middelengebruik en er vaak ook vroeger mee beginnen dan een doorsneepopulatie scholieren.

Beleidsmatig werken

VAD ondersteunt de bijzondere jeugdzorg met tal van methodieken, zowel om preventief te werken als om te gebruiken in de begeleiding van jongeren. Het beleidsmatig werken in de voorziening biedt een kader om deze initiatieven op elkaar af te stemmen en maximaal te laten renderen. In deze overzichtsfiche vind je alle relevante methodieken en materialen, gegroepeerd per pijler van een alcohol- en drugbeleid.