Als hulpverlener ondersteun je de cliënt om vat te krijgen op zijn problematisch middelengebruik (alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen). Je probeert zijn levenskwaliteit op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak te bevorderen. De aanpak van problematisch middelengebruik is complex, omdat het wordt beïnvloed door zowel (neuro)biologische, psychologische als sociale factoren. Het gaat ook (vaak) gepaard met andere problemen, zoals financiële, gerechtelijke, sociale, psychiatrische, gezondheids- of relationele problemen.

De gespecialiseerde verslavingszorg

Door de complexiteit van verslaving kan hulpverlening gericht zijn op abstinentie, gecontroleerd gebruik en/of schadebeperking. Hulpverlening is vaak een langdurig proces, dat in verschillende fasen verloopt en verschilt van cliënt tot cliënt. Het hulpverleningsaanbod moet daarom voldoende flexibel zijn en continuïteit in de trajecten voorzien. In de loop van een behandelingsproces hebben verschillende interventies hun plaats, vaak aangeboden door diverse instanties. Samenwerking met GGZ, eerste lijn en belendende sectoren is aangewezen.

Geïntegreerde en herstelgerichte zorg

Vanuit verschillende behandelingsmodellen (farmacotherapie, psychotherapie en andere therapeutische activiteiten) wordt met de cliënt op maat gewerkt aan het verslavingsprobleem en de geassocieerde problematiek op verschillende leefgebieden. De hulpverlening richt zich ook op een verbetering van de levenskwaliteit van de omgeving. Ondersteuning van en hulp aan de omgeving - ouders, partners, kinderen - zijn belangrijke factoren voor het succes van begeleiding. Ten slotte betekent een integraal behandelingsaanbod ook: werken aan maatschappelijke reïntegratie.

Contact

De Druglijn

Op zoek naar hulpverlening voor jezelf of een naaste? Bel, mail of chat anoniem met De Druglijn. Zij kunnen advies geven en doorverwijzen.

VAD-vorming

Op zoek naar een basis- of meer gespecialiseerde vorming? Wil je graag online je kennis bijwerken? 

VAD-bibliotheek

VAD heeft een bibliotheek met ruim 15.000 boeken en rapporten.

Op zoek naar hulp voor een cliënt?

Alle instanties die instaan voor preventie, vroeginterventie en hulpverlening vind je terug in de VAD-doorverwijsgids.

    VAD-Nieuwsbrief Hulpverlening

    Met deze nieuwsbrief wil VAD je tenminste vier keer per paar op de hoogte brengen van nieuwe concepten en methodieken, uitkomstenmanagement, richtlijnen voor behandeling, beleidsnieuws, vormingen, studiedagen en congressen, publicaties. To-the-point informatie en linken naar relevante websites zijn vaste waarden van deze nieuwsbrief.
    Geïnteresseerd?
    Schrijf je in!