Preventie & Hulpverlening

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie (voorkomen van problemen), vroeginterventie (vroeg ingrijpen), diverse vormen van hulpverlening (‘cure’ en ‘care’), schadebeperking en maatschappelijke integratie.

Het voorkomen en behandelen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik is geen nattevingerwerk. Decennialange ervaring en kennis biedt verscheidene antwoorden op deze complexe problematiek. Een 'one size fits all' aanpak bestaat immers niet.