Preventie & Hulpverlening

Middelengebruik en verslavingsproblemen zijn complex. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie (problemen voorkomen), vroeginterventie (vroeg ingrijpen), hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. 

Op zoek naar hulp voor een cliënt? Preventiewerker nodig?

Raadpleeg de doorverwijsgids voor instanties voor preventie, vroeginterventie en hulp in jouw regio.

Problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik voorkomen of behandelen is geen nattevingerwerk. Een 'one size fits all' aanpak bestaat niet, maar ervaring en kennis wijzen wel de weg. Klik hieronder op jouw sector of doelgroep om advies te vinden op jouw maat.

De vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid

Om doeltreffend met alcohol en andere drugs om te gaan, heeft een organisatie best een alcohol- en drugbeleid. Ook psychoactieve medicatie, gokken en gamen kunnen daar deel van uitmaken. Deze video toont de vier pijlers waaruit zo'n beleid best bestaat.

Wil je je verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt en hoe je ermee aan de slag gaat?

Zo boek je resultaat met alcohol- en drugpreventie

Om aan alcohol- en drugpreventie te doen op een manier die zoveel mogelijk effect heeft, is je aanpak van belang. In dit filmpje ontdek je wat de ingrediënten zijn die een succes kunnen maken van preventie in jouw organisatie, werking, stad of gemeente.

Onderzoek

Doeltreffende preventie en hulpverlening is steeds wetenschappelijk onderbouwd. Daarom volgt VAD het wetenschappelijk onderzoek over alcohol, illegale drugs, gokken en gamen op de voet op. VAD doet zelf ook praktijkgericht onderzoek bij leerlingen secundair onderwijs, hoger onderwijs en uitgaanders.

Early Warning System (EWS)

Het EWS is een Europees systeem dat instaat voor de uitwisseling van informatie over productie, transport, gebruik en risico’s van psychoactieve stoffen. VAD is verantwoordelijk voor de communicatie van EWS-boodschappen van en naar het netwerk van professionele intermediairen in Vlaanderen.