VAD-lidmaatschap

Kandidaat-leden dienen een specifieke werking op het vlak van de alcohol- en/ of andere drugproblematiek te kunnen voorleggen.

Procedure:

  • schriftelijke aanvraag aan VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel, t.a.v. dr. Hendrik Peuskens, voorzitter VAD;
  • een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur neemt vervolgens contact op met de aanvrager en onderzoekt onder meer de 'specifieke werking' van de organisatie in kwestie, op basis van de statuten, de opdrachtsverklaring of missie en het jaarverslag;
  • de aanvraag wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die plaatsvindt in het voorjaar.

VAD-leden