Over VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Het is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid voor alcohol- en andere drugproblemen. De Druglijn is de publieksservice. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Onze missie is om vanuit een wetenschappelijk onderbouwd gezondheids- en welzijnsperspectief...

 • de alcohol- en drugthematiek bespreekbaar te maken
 • (inter)sectorale netwerken uit te bouwen
 • een kwaliteitsvolle aanpak van de alcohol- en drugthematiek te ondersteunen

Doelgroep

Het expertisecentrum richt zich zowel op de Vlaamse bevolking in het algemeen, als op ‘intermediairs’. Dat zijn mensen die professioneel met alcohol- of ander druggebruik in aanraking kunnen komen, zoals preventiewerkers, psychologen en artsen, maar ook leerkrachten, welzijnswerkers, uitbaters van nachtclubs, werkgevers, medewerkers in stads- en gemeentebesturen, enzovoort.

Activiteiten

 • Informatieverstrekking, consult & coaching
 • Preventie
 • Ondersteuning van hulpverlening
 • Studie & onderzoek
 • Vorming
 • Beleidsvoorbereiding

Thema's

 • Alcohol
 • Illegale drugs
 • Psycho-actieve medicatie
 • Gamen
 • Gokken

Koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs

VAD is een vereniging met een 80-tal leden, die allemaal werken rond het thema alcohol en andere drugs. Het gaat om organisaties die zich specialiseren in preventie, vroeginterventie, harm reduction, hulpverlening en onderzoek. Dat zijn onder andere Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Medisch Sociale Opvangcentra (MSOC), ambulante centra, crisis- en dagcentra, ontwenningsafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen en therapeutische gemeenschappen. Door het nauwe contact met onze leden, staan we dichtbij de praktijk, en kunnen we beroep doen op de expertise van de praktijkwerkers. Een beschrijving van de werking van onze leden vind je in de doorverwijsgids .

VAD is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten bepalen de werking. De leden vormen de algemene vergadering. Zij keuren de begroting en het jaarplan goed en kiezen het bestuursorgaan. Het dagelijks bestuur voert de beslissingen van het bestuursorgaan uit en zorgt voor de dagdagelijkse goede gang van zaken.

  Partnerorganisatie van de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid voert een preventiebeleid voor alcohol- en andere drugproblemen. VAD is de officiële partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, en dat vanuit welzijns- en gezondheidsperspectief. In dat kader verzamelen en verwerken we informatie, ontwikkelen we preventiemethodieken die we dan ook implementeren en evalueren, en organiseren we vorming.

  VAD zet haar thema's op de maatschappelijke agenda

  Op regelmatige tijdstippen zetten we bepaalde onderwerpen in de schijnwerpers. Enkel zo kunnen we een draagvlak creëren voor noodzakelijke maatregelen, werken aan attitudes over alcohol en andere drugs, en vaardigheden versterken om ermee om te gaan. We doen dat bijvoorbeeld via persacties en campagnes. Daarnaast formuleren we ook beleidsaanbevelingen op basis van de praktijk en van evidence-based literatuur. We beantwoorden ook vragen van overheid, onderzoekers, praktijkwerkers en pers.

  De Druglijn is de publieksservice van VAD

  De Druglijn is er voor iedereen. Gebruiker, ouder, partner, vriend, werknemer, familielid of student? De lijn staat je anoniem te woord.

  Je kan er terecht voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen. Zoek je informatie of wil je meer weten over preventie? Nood aan een eerste advies of wil je weten waar je terecht kan voor hulp? De Druglijn biedt iedereen een antwoord op maat.

  De Druglijn beantwoordt vragen per telefoon, mail of chat. Maar ze doet nog veel meer. Op de website www.druglijn.be vind je advies en tips voor mensen die gebruiken en hun omgeving, en online zelf- en kennistests en zelfhulp. Ten slotte bestaat er ook heel wat informatie- en sensibiliseringsmateriaal (zoals brochures, affiches en postkaartjes) van De Druglijn, bestemd voor het grote publiek.