(Z)onder invloed? Studiedag over alcohol- en ander druggebruik in het gezin.

Programma & PowerPoints

De studiedag vond plaats op zaterdag 11 mei 2019. Je kan hier het programma van de dag raadplegen, en van een aantal sprekers de PowerPoint-presentatie downloaden en (her)bekijken.

09.00: Onthaal met koffie

10.00: Verwelkoming

Tom Evenepoel, coördinator De DrugLijn/VAD, Brussel.

10.15: Wat is een verslaving en de impact op naastbetrokken.

Dr. Hendrik Peuskens, psychiater Alexianen Zorggroep, Tienen

Wat is een verslaving? We zien de impact ervan op het gezin. We merken dat wie verslaafd is zich maar moeizaam en steeds met vallen en opstaan kan onttrekken aan het verslavend gedrag. Hoe komt dat? Waarom is het zo lastig om greep te krijgen op dit gedrag?

Download de PowerPoint-presentatie.

11.00: Verdriet en verlies.

Prof. dr. Manu Keirse, klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde

Verdriet, afstand en verlies zijn zaken die niet vreemd zijn voor familieleden van iemand die problematisch gebruikt. Na pogingen om de geliefde te ondersteunen, te helpen, terug op de rails te krijgen, komt er vaak een moment van afstand nemen, loslaten en vooral terug voor jezelf gaan zorgen. Hoe kunnen we daarmee omgaan wanneer de geliefde en de relatie met de geliefde zo sterk veranderen? En hoe kunnen we dat verdriet een plek proberen geven?

11.45: Verborgen zorgen.

Het DrugLijnteam

25 jaar praten met en in de eerste plaats luisteren naar ouders, partners, zonen en dochters, broers en zussen, grootouders, tantes en nonkels. In alle anonimiteit en de beslotenheid van een telefoongesprek of online contact. Wat doet dat, wat betekent dat? Hoe omgaan met die zorgen? En hoe zorgen voor al die familieleden die zorgen? Reflecties van de DrugLijn.

12.00: Broodjeslunch

12.45: 5 Parallelle sessies

Sessie 1: Zelfzorg met mindfulness.

Beja Pingnet, trainer mindfulness en psychotherapeute

De zorg voor je kind, ouder of partner gaat soms ten koste van de eigen gezondheid, zowel fysisch als psychisch. Soms voelen we ons zelfs schuldig als we tijd maken voor onszelf. Mindfulness is een aandachtstraining waarin je vaardigheden leert die helpen bij het omgaan met stress, piekeren, slapeloosheid, zorgen voor morgen, ongemak, lastige gevoelens, enz. De basis is aandacht voor het huidige moment, het hier en nu, zonder oordeel. Interactief gaan we na wat Mindfulness is en hoe dit voor jou kan werken. Korte uiteenzettingen, gespreksmomenten en eenvoudige oefeningen wisselen elkaar af. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Download de PowerPoint-presentatie.

Sessie 2: Juridische vragen van familieleden.

Filip Van Hende, advocaat

Elk familielid worstelt wel eens met vragen over wederzijdse rechten en plichten: wat kan, wat mag en wat moet? Dat is zeker zo voor familieleden van mensen met een verslaving aan alcohol of andere drugs. Gezinnen met bijvoorbeeld druggebruikende kinderen staan vaak onder hoge druk. Zorgen en stress kunnen danig escaleren. Een juridische aanpak brengt soms soelaas. Dan is het belangrijk te weten welke juridische wegen u kan bewandelen.

Sessie 3: Groepsgesprek over zelfzorg.

Tomas Van Reybrouck, klinisch psycholoog, psychotherapeut, ouder- en partnerbegeleider bij CGG Eclips te Gent

Als naastbestaande gaat er heel veel energie, tijd en geld in de zorg voor de ander. Dit gaat soms ten koste van de zorg voor jezelf. Zelfzorg doe je niet alleen. We hebben anderen nodig om voor onszelf te zorgen. In dit groepsgesprek gaan we samen met andere naastbestaanden hier in dialoog over: Hoe draag zorg ik voor mezelf? Op welke signalen kan ik letten? Wat zijn mijn energiegevers? Wat is het effect op de ander? Hoe ga je om met het schuldgevoel als je voor jezelf zorgt?... De hoop is dat door het gesprek met anderen deelnemers inspiratie krijgen voor de eigen zelfzorg.

Download de PowerPoint-presentatie.

Sessie 4: Zelfhulp(groep) voor ouders van kinderen met een drugverslaving.

Ervaringsdeskundigen van zelfhulpgroep NOAH

Ouders treden op als ervaringsdeskundigen om elkaar te ondersteunen en te helpen. Hoe kan een zelfhulpgroep ondersteuning bieden voor ouders van kinderen met een verslaving? Lief en leed wordt gedeeld. Hoe werkt zo een zelfhulpgroep en over welke thema’s wordt er gepraat?

Download de PowerPoint-presentatie.

Sessie 5: Kindreflex. Hulpverleners stimuleren om te praten rond ouderschap.

Evelien Coppens, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy LUCAS, KU Leuven

De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader. De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. In deze sessie wordt de Kindreflex voorgesteld en hoe we in de verslavingssector ermee aan de slag kunnen gaan.

Download de Familieplatform-PowerPoint-presentatie.
Download de KindreflexPowerPoint-presentatie.

Einde studiedag