VAD-studiedag 22 november 2019

Praktische info

Wanneer: 22/11/2019, onthaal met koffie vanaf 9:00u, start 9:30u – einde 16u

Locatie: Vlaams Parlement, Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers, ingang via 'De Loketten, Ijzerenkruisstraat 99
Wegbeschrijving: Het Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Prijs: VAD-leden 56 euro/niet-leden 74 euro/studenten 38 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Enkel betalen na ontvangst van factuur met vermelding naam + factuurnummer.

Inschrijven: voor 8 november 2019

Aantal deelnemers: maximum 300

Accreditering: werd aangevraagd

Meer info: Greet Van Holsbeeck (02 423 03 32)

Programma

Hieronder vind je het voorlopige programma van de VAD-studiedag. In de loop van augustus en september wordt dit programma verder aangevuld.

Zero tolerance en festivals. Een goeie mix?

Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD, uitgaan

Sinds 2014 wordt er in Vlaanderen een zerotolerancedrugbeleid op festivals uitgerold om het drugfenomeen in te dijken. Maar is dat wel de juiste aanpak voor het drugfenomeen in deze context? In deze presentatie wordt op basis van Vlaamse en internationale onderzoeken aangetoond dat dit beleidsmodel niet slaagt in zijn opzet omdat het niet aansluit bij de festivalcultuur, het ontradend karakter niet aanslaat bij festivalbezoekers, het niet kosteneffectief is en zelfs contraproductief werkt. We concluderen dat het tijd is voor een nieuw drugbeleid voor festivals, pleiten voor het afschaffen van de term ‘zero tolerance’ en lanceren de term ‘zeroharmdrugbeleid’.

Werkingsmechanismen van verslaving: Overeenkomsten en verschillen tussen middelenverslaving en gedragsverslavingen

Prof. dr. Goudriaan Anneke, bijzonder hoogleraar werkingsmechanismen en behandeling van verslaving

In deze lezing wordt stilgestaan bij gelijkenissen en verschillen tussen gedragsverslavingen (gokken, gamen, social media, …) en middelenverslaving, zoals verslavingen aan cocaïne en cannabis. Hiertoe worden recente neurobiologische modellen van verslaving als uitgangspunt genomen. Wat betekenen deze specifieke neurocognitieve en hersenfuncties voor gedrag van mensen met gedrags- en middelenverslavingen, en wat betekent dit voor de praktijk? Zijn er specifieke cognities en hersenfuncties die een rol spelen bij gedragsverslavingen? Er wordt ingegaan op nieuw onderzoek om met trainingen, medicatie of neuromodulatie verbetering aan te brengen.

Nieuwe Psychoactieve Stoffen: nieuwe drugs, nieuwe strategieën?

Anton Van Dijck, onderzoeker Hogeschool Gent
Dr. Dima Abdulrahim, programmamanager en hoofdonderzoeker NEPTUNE-project

Onze kennis van en ervaring met Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) blijft tot op vandaag beperkt. We hebben geen idee van het aantal gebruikers, de samenstelling van veel nieuwe substanties, laat staan van de gezondheidsrisico’s op korte- en vooral lange termijn. Ook mensen die NPS gebruiken zijn niet altijd op de hoogte over wat en hoe ze het best gebruiken en hulpverleners zijn zoekende naar een onderbouwde aanpak. In het kader van het NPS-care-project, werden een aantal NPS-gebruikers gevraagd naar hun ervaringen. Daarnaast werd gepeild naar hun noden alsook die van professionals (hulpverleners, preventiewerkers, harmreductioninitiatieven). In deze bijdrage belicht Anton Van Dijck de belangrijkste bevindingen. Daarnaast identificeren ze een aantal good practices zoals de Britse NEPTUNE guidelines.

De NEPTUNE guidelines zijn richtlijnen om praktijk te ondersteunen in de klinische aanpak van de gevolgen van NPS-gebruik. Dr. Dima Abdulrahim zal de richtlijnen toelichten en focussen op de dagelijkse praktijk met ook aandacht voor schade beperkende aanpak. Als illustratie zal in deze presentatie uitgebreid aandacht besteed worden aan ketamine. Zoals de farmacologische effecten, lange en korte termijn risico’s, klinische aanpak en harm reduction.

Cannabispreventie van de toekomst?

Dr. Ferry Goossens, director Centre of Implementation Trimbos-instituut
Fred Laudens, stafmedewerker VAD

Voor de meerderheid van de mensen die wel eens cannabis gebruiken, is dit van tijdelijke aard. Voor sommige escaleert het gebruik tot langdurig frequent gebruik en/of afhankelijkheid. Dr. Ferry Goossens van het Trimbos-instituut presenteert een overzicht van risico- en beschermende factoren bij (problematisch) cannabisgebruik, de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot cannabisgebruik en een stand van zaken ten aanzien van effectieve cannabispreventie. Hij licht een aantal denkpistes toe waar in de toekomst accenten moeten liggen wat betreft doelgroepen en vormen van cannabispreventie. Fred Laudens (VAD) legt de link naar de Vlaamse context, met extra aandacht voor de cannabiscampagne van 2020.


Inschrijving