Vorming op maat: Use the group, interactief werken in preventie

Praktische info

Doelgroep: CGG preventiewerkers TAD

Begeleiders: Peer van der Kreeft, vormingswerker, was hoofd preventie van De Sleutel voor 25 jaar tot 2011 toen hij voltijds bij HoGent de combinatie aanging van lesgeven, onderzoek en dienstverlening. Hij legde de basis voor lespakketten zoals Leefsleutels voor Jongeren, schreef diverse preventiehandboeken en zette meerdere sterke trainersnetwerken op. Hij ontwierp met een internationale groep auteurs het preventieprogramma Unplugged dat aan een robuuste effectiviteitsstudie werd onderworpen met positieve resultaten. Hij publiceerde zowel verhalen voor kinderen om preventie op heel jonge leeftijd te beginnen, als artikels in wetenschappelijke en populaire tijdschriften. In 2017 schreef hij voor de UNODC van de Verenigde Naties een handboek voor sportcoaches “Lifeskills in sports”. Internationaal leidde hij het EU Prevnet Network voor online preventie en het EU-DAP Drug Abuse Prevention Faculty project voor internationale adaptatie en training van trainers. Met een preventieteam in de HoGent vakgroep Sociaal Werk is hij sinds 2011 actief in de culturele aanpassing van programma’s en training van trainers in Azië, Afrika en Zuid-Amerika voor de Verenigde Naties. Hij coördineerde de redactie van het EMCDDA European Prevention Curriculum Handboek en leidde het onderzoeksproject INFOSCAN °2013 over informatie-zoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren voor De Ambrassade. In oktober 2015 reikte de European Society for Prevention Science in Ljubljana aan Peer van der Kreeft de prijs voor Leading European Prevention Science Practitioner uit.

Wanneer: 15 juni 2021, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 8.45 u

Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - zaal Efedra.

Aantal deelnemers:  maximum 14 (om 1,5m afstand tussen deelnemers te kunnen garanderen)

Prijs: VAD-leden 56 euro/niet-leden 74 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch).

Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.

Meer info: Anne De Jaeghere, T 02 423 
03 57, E anne.dejaeghere@vad.be

Situering & programma

Voor effectieve preventie is het nodig dat het gebruikte programma doeltreffend is, dat het bereikbaar is, maar bovenal dat wie het programma toepast, goed opgeleid is. Of het programma (of strategie) nu op kinderen, jongeren, ouders, professionals of beleidsmakers gericht is, niet alleen educatieve interventies vereisen training. Als preventiewerker sta jij centraal in het geven van zulke opleidingen. Maar… waar en waarin traint de trainer zich?

In deze trainingsdag Use the group geven we je de kans ideeën en technieken op te doen en vooral te ervaren om interactief te werken. Interactief vatten we breder op dan in discussie te kunnen gaan met de groep. Het is je deelnemers met elkaar aan het werk te laten gaan en zo als bron te hanteren. Dat is zeker niet enkel nuttig voor als je met jongeren aan de slag gaat, maar evengoed met volwassenen en ook in eerder formele settings.

Verbinden van doelstellingen aan werkwijze, methode om in groepen te verdelen en werkinstructies te geven, kennis maken en het ijs breken, rekening houden met risiconiveau van een vraag of opdracht, evalueren en feedback geven, actieve werkvormen of spelvormen hanteren, het klimaat van veiligheid of dynamiek in een groep verhogen, … hier werken we rond in Use the group.

De trainingsdag is, hoe kan het anders, van actieve en interactieve aard. Je leert door te doen. Evengoed doet de trainer uit de doeken waarom we op deze manier werken, hoe je voorbereidt en opbouwt, wat de rationale is van de spel- of werkvormen. Ook de theoretische basis van interactief werken als component van evidence based preventie lichten we toe. Je hebt volop de kans om inbreng te doen, vragen te stellen en mee te zoeken naar toepassingsmogelijkheden.