Symposium 16de Onderzoeksplatform Middelengebruik VAD

Praktische info

Wanneer: vrijdag 21 juni 2019, van 9.30u tot 13.00u (onthaal vanaf 9.00u)

Voor wie: Onderzoekers in de domeinen maatschappelijke gezondheid, gezondheidseconomie, sociologie, (sociale) psychologie, epidemiologie, statistiek, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, criminologie, ethiek, …
Beleidsmakers: lokale besturen, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, federaal wetenschapsbeleid, federale overheden, gezondheidsfunctionarissen, …
Preventiewerkers: CGG, intergemeentelijk, lokaal
Logo-medewerkers
Actoren in preventieve en curatieve gezondheidszorg: hulpverleners, mutualiteiten, expertisecentra, …

Locatie: Gemeenschapscentrum De Markten vzw, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel, T. 02 512 34 25

Wegbeschrijving: De Markten ligt in hartje Brussel tussen de Vlaamsesteenweg en de Dansaertstraat.

Er is nauwelijks parkeergelegenheid. Gebruik het openbaar vervoer!

Trein: Brussel‐Centraal
Metro: Sint-Katelijne en De Brouckère
Premetro of bus: De Brouckère en Beurs

Inschrijven tot: 14 juni 2019

Aantal deelnemers: max. 50

Prijs: deelname is gratis maar inschrijven is vereist

Meer info: Else De Donder, 02 423 03 38

Situering & programma

De focus ligt dit jaar op belangenconflicten in onderzoek, praktijk en beleid. Dat beleidsmakers druk ondervinden van private stakeholders op hun beleidswerk is gemeengoed. Met het onderzoeksplatform zoeken we uit wat daarvan de impact is. Welk effect heeft samenwerking met stakeholders met andere belangen dan gezondheid op preventie en hulpverlening van verslaving? In hoeverre zijn onderzoekers zich bewust van een mogelijke impact van samenwerken met bijvoorbeeld gokindustrie, alcoholindustrie of farmaceutische bedrijven?

Samenwerken met private partners kan voor beleidsactoren, onderzoekers en praktijkwerkers (financieel) aantrekkelijk lijken. Meer en meer worden de samenwerking en de effecten ervan vanuit wetenschappelijke hoek bekritiseerd. Enkele voorbeelden die het onderwerp van de studiedag illustreren zijn:

  • De BOB-campagne die door de Belgische Brouwers financieel en actief ondersteund wordt.
  • Het Leuvense smart drinking pilootproject ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ waarin AB Inbev, stad Leuven, KU Leuven en UZ Leuven hun krachten bundelen.
  • De Nationale Loterij die onderzoek over gokken financiert.
  • Farmaceutische bedrijven die grote congressen voor hulpverleners sponsoren.
  • ERAB, the European Foundation for Alcohol Research, een onderzoeksfonds gesteund door de Brewers of Europe.

Marie-Claire Lambrechts is coördinator van de sector arbeid van VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, en wetenschappelijk medewerker aan het centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven.In een plenaire presentatie introduceert zij het thema van de studiedag en focust daarbij op de impact van samenwerken met de industrie op onderzoek en praktijk.

Mariann Skar is Secretary General of Eurocare en dagelijks bezig met beleidsvoorbereidend werk en internationale belangenbehartiging. Ze weet als geen ander welke stakeholders azen op de aandacht van beleidsmakers. Haar presentatie geeft inzicht in belangenconflicten op het beleidsniveau.

In een wereldcafé kunnen alle aanwezigen met elkaar in discussie gaan. Twee vragen staan centraal:

  1. Wat zijn de grenzen van samenwerking? Vanaf wanneer spreken we van een belangenconflict?
  2. Wat is de impact van samenwerking op onderzoek, beleid en de praktijk van preventie en hulpverlening? Wat betekent dat voor onderzoeksresultaten (publiceren), voor geloofwaardigheid, in het krijt staan, …?


Programma

09.00-9.30: Onthaal met koffie

09.30-9.45: Introductie

Else De Donder, VAD

09.45-10.15: Hoe de industrie wetenschappelijk onderzoek en de praktijk beïnvloedt

Marie-Claire Lambrechts, stafmedewerker VAD, wetenschappelijk medewerker KU Leuven

De industrie (o.a. alcohol- en farmaceutische industrie) beïnvloedt via diverse kanalen het wetenschappelijk onderzoek naar alcohol- en druggebruik en de negatieve impact ervan, onder meer door het sponsoren van wetenschappelijk onderzoek. Ook worden preventie- en hulpverleningsinitiatieven hiermee geconfronteerd. Marie-Claire Lambrechts geeft een overzicht met talrijke voorbeelden.

10.15-10.45: Working on prevention of alcohol related harm at EU level. Challenges and opportunities

Mariann Skar, secretary general, Eurocare

Alcohol is a major risk factor for premature mortality. Every day in EU+ countries around 800 people die from alcohol attributable causes (291.000 per year). At EU level the focus is cross border issues like price, marketing, information to consumers, drink driving and monitoring and research. Within these fields there are several stakeholders with different interests that struggle to get the attention of the decision and policymakers. Mariann Skar will use Scotland’s road to introduce minimum unit price and labelling of alcohol beverages as examples.

Deze presentatie is in het Engels.

10.45-11.10: Q&A

11.10-11.30: Koffiepauze

11.30-12.30: Wereldcafé

Groepsdiscussies over de grenzen van samenwerking en de impact van samenwerking op onderzoek, beleid en de praktijk van preventie en hulpverlening.

12.30-13.00: Samenvatting resultaten wereldcafé met broodjeslunch

13.00: Einde

Inschrijving