Online symposium - 17de Onderzoeksplatform Middelengebruik VAD

Praktische info

Wanneer: woensdag 14 oktober 2020, van 9.30u tot 12.30u 

Voor wie: Onderzoekers in de domeinen maatschappelijke gezondheid, gezondheidseconomie, sociologie, (sociale) psychologie, epidemiologie, statistiek, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, criminologie, ethiek, …
Beleidsmakers: lokale besturen, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, federaal wetenschapsbeleid, federale overheden, gezondheidsfunctionarissen, …
Preventiewerkers: CGG, intergemeentelijk, lokaal
Logo-medewerkers
Actoren in preventieve en curatieve gezondheidszorg: hulpverleners, mutualiteiten, expertisecentra, …

Locatie: Online - praktische instructies volgen in de aanloop naar het symposium

Inschrijven tot: woensdag 7 oktober 2020

Aantal deelnemers: min. 20, max. 40

Prijs: deelname is gratis maar inschrijven is vereist

Meer info: Else De Donder, 02 423 03 38

Situering & programma

De focus ligt dit jaar op het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. Hoe brengen onderzoekers hun data tot bij intermediairs in de praktijk? En hoe gebruiken intermediairs onderzoeksdata in hun dagelijks werk?

Jaarlijks worden er ontelbaar veel data verzameld. Dat is niet anders voor de thema’s alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken. Deze data bereiken ons op diverse manieren: rapporten met prevalentiecijfers, onderzoeks- en overzichtsartikels, ruwe data op vraag of zelf verzameld, persberichten, enz. De uitdaging hierbij is om al deze data op een toegankelijke manier te synthetiseren en te presenteren. Zo verschijnen belangrijke bevindingen ook op de radar van preventiewerkers, hulpverleners en onderzoekers en kunnen er op basis daarvan geïnformeerde keuzes gemaakt worden. Ook communicatie naar beleidmakers, het brede publiek, (toekomstige) intermediairs en de pers mag daarbij niet uit het oog verloren worden.

Informatie verpakken tot een verhaal dat aanspreekt, aanbieden in een praktisch bruikbaar format dat tegemoet komt aan diverse informatienoden, verwerken in materiaal dat past binnen een bredere strategie voor gedragsverandering. Het zijn maar enkele van de uitdagingen die gepaard gaan met de grote beschikbaarheid van data. Met dit onderzoeksplatform willen we hier een beter zicht op krijgen. Daarnaast willen we ook te weten komen op welke manier terreinwerkers de onderzoeksdata in hun praktijk inpassen en voor welke doeleinden ze die gebruiken.

Marjan Heuving is communicatieadviseur bij het Trimbos-instituut in Utrecht.

Communiceren doet iedereen. Maar effectief en strategisch communiceren is een vak. Hoe vind je de juiste ‘tone of voice’? Hoe zorg je dat verschillende doelgroepen bereikt worden? Wat deel je waar en op welk moment? Zij zal een inkijk geven in hoe het Trimbos-instituut onderzoeksresultaten synthetiseert, presenteert en communiceert naar partners, intermediairs en het brede publiek. Zo zal onder andere de redenering achter communicatie- en publicatiekeuzes worden toegelicht en zal stilgestaan worden bij de workflow die gevolgd wordt om onderzoeksresultaten in de ether te krijgen.

Peter Aertsen is preventiewerker bij CGG De Pont in Mechelen.

Al meer dan 30 jaar zijn onderzoeksresultaten een belangrijke hoeksteen van het werk dat hij dagelijks verricht. In deze sessie illustreert hij hoe onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen worden ingezet, wat belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken en op welke manier er nog verbetering kan geboekt worden in o.a. het aanleveren van onderzoeksresultaten.

De voormiddag wordt afgesloten met een interactieve sessie waarin ruimte is voor ervaringsuitwisseling, aangeven van noden, …

Programma

09.30 u. Introductie

Else De Donder, VAD

09.40-10.00 u. Effectief en strategisch communiceren over onderzoeksdata

drs. Marjan Heuving, Communicatieadviseur, Trimbos-instituut, Utrecht

Als communicatieadviseur bij het Trimbos-instituut zoekt Marjan Heuving steeds naar het verbeteren van de communicatie rondom de producten van het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut heeft een zeer groot en divers aanbod van onderzoeksdata, dat op verschillende manieren aan diverse doelgroepen wordt aangeboden. Hoe komt de informatie bij de juiste doelgroep terecht? En voelt die zich aangesproken? Wanneer worden welke producten aangeboden? Hoe blijft het aanbod overzichtelijk? Wat is de aanpak in het presenteren van cijfers?... Vanuit haar ervaring zal ze met ons praktische do's-and-don'ts delen en dit kaderen in de communicatiestrategie van het Trimbos-instituut.

10.00-10.10 u. Vraag en antwoord

10.10-10.15 u. Pauze

10.15-10.35 u. Gebruik van onderzoeksdata in de preventiepraktijk

Peter Aertsen, preventiewerker, CGG De Pont Mechelen

Onderzoeksdata kunnen het verschil maken in het beslissingsproces van intermediairs die preventief aan de slag willen. Peter Aertsen geeft aan de hand van voorbeelden uit diverse settings (o.a. onderwijs, lokaal beleid…) aan hoe onderzoeksresultaten in de praktijk van het preventiewerk kunnen worden ingezet. Waar en wanneer kunnen onderzoeksdata gebruikt worden en voor welke onderzoeksdata kies je?

10.35-10.45 u. Vraag en antwoord

10.45-10.55 u. Pauze

10.55-12.00 u. Ervarings- en ideeënuitwisseling

In kleine groepen wisselen deelnemers en sprekers ideeën en ervaringen uit over het aanbieden en gebruiken van onderzoeksdata. Enkele vragen die gesteld kunnen worden zijn: Waar liep je zelf al tegenaan toen je onderzoeksdata wou gebruiken? Wat kan jou helpen om onderzoeksdata in jouw werkterrein te gebruiken? Wat vind je van het aanbod aan onderzoeksdata? Welke onderzoeksdata mis je? Hoe zorg je er als onderzoeker voor dat jouw onderzoek(sdata) relevant en bruikbaar zijn voor de praktijkwerker?

12.00-12.30 u. Samenvatting uit ervarings- en ideeënuitwisseling

12.30 u. Einde onderzoeksplatform

Inschrijving