Wegwijzer voor een toegankelijke en interculturele drughulpverlening. Studievoormiddag met workshop. De workshop voor hulpverleners is volzet. Inschrijven voor de workshop voor leidinggevenden is wel nog mogelijk.

VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) is een partner in het MATREMI-project. Dit project wordt gesubsidieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid (www.Belspo.be) en gecoördineerd door de Universiteit Gent. Andere partners zijn ULB, FEDITO BXL & Fedito Wallonne. Dit project brengt inspirerende praktijken in kaart voor het verhogen van de toegankelijkheid, de retentie en het bereik van migranten en etnische minderheden (MEM) in de drughulpverlening. Zo werden 46 Belgische veelbelovende praktijken gebundeld in een wegwijzer. Deze praktijken zijn voornamelijk bruikbaar in de drughulpverlening, maar sommige kunnen ook gebruikt worden in het kader van preventie, vroeg-interventie en schadebeperking. De wegwijzer wil u ondersteunen bij het verhogen van het bereik van, de toegang voor en retentie van personen met een migratieachtergrond in de drughulpverlening.

Praktische info

  • Wanneer: 3 december 2019, van 9.30 u tot 13.00 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: professionelen in de alcohol- en drugsector en welzijnswerkers die vaak in contact komen met MEM
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: gratis (inclusief één exemplaar van de wegwijzer, koffie en broodjeslunch). Inschrijven is noodzakelijk.
  • Aantal deelnemers: minimum 12 en maximum 30
  • Begeleiders: Els Haüser, psychotherapeut/consultant diversiteit, Antwerpen • Stefaan Plysier, Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, Brussel
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 u: Onthaal met koffie/thee

9.30 u - 9.40 u: Verwelkoming (Fred Laudens, VAD)

9.40 u - 10.05 u: Het MATREMI-rapport en aanbevelingen voor beleid en praktijk (Charlotte De Kock, UGent)

10.05 u - 10.30 u: Voorstelling van de Wegwijzer (Lyssa Toyinbo, VAD)

10.30 u- 10.45 u: Pauze

10.45 u - 12.30 u: Twee parallelle workshops

Workshop 1: Omgaan met diversiteit op het niveau van de hulpverlener (Stefaan Plysier, Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, Brussel)

Workshop 2: Omgaan met diversiteit op het niveau van de organisatie (Els Haüser, psychotherapeut/consultant diversiteit, Antwerpen)

12.30 u: Broodjeslunch

Kies uit één van de twee parallelle workshops

Workshop 1: Omgaan met diversiteit op het niveau van de hulpverlener (Stefaan Plysier, Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, Brussel)

De cultuur van de patiënt wordt vaak als een van de vele factoren gezien die van invloed is op onze manier van hulpverlenen. Maar cultuur blijkt ook voor veel hulpverleners aanleiding te geven tot buitenproportionele aarzeling en onmacht. Ben ik wel voldoende op de hoogte van de cultuur van mijn patiënt? Begrijpt mijn patiënt wel waar ik met hem naar toe wil? Ben ik met mijn tools als hulpverlener wel voldoende in staat om iemand met een ‘andere culturele achtergrond’ te helpen? Dit zijn slechts enkele van de vragen die de angst van de hulpverleners verwoorden of waardoor hulpverleners soms zelfs afhaken. Tijdens deze workshop wordt nader ingegaan op de plaats die we cultuur in de zorgrelatie al dan niet kunnen geven.

Workshop 2: Omgaan met diversiteit op het niveau van de organisatie (Els Haüser, psychotherapeut/consultant diversiteit, Antwerpen)

Tijdens deze workshop gaan we op interactieve wijze op zoek naar hoe je als leidinggevende een divers team bij elkaar krijgt. Welke tools zijn helpend of hinderend om op een divers-sensitieve wijze om te gaan met je team en hoe kan je jouw medewerkers ondersteunen om cultuursensitief te werken? Hoe communiceer je inclusief? Ben je je bewust van je eigen referentiekader, waarden, bias en overtuigingen? Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij een divers-sensitieve organisatiecultuur van verbindende communicatie.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 26 november 2019