Psychofarmaca in woonzorgcentra

Ongeveer acht op de tien bewoners binnen de woonzorgcentra gebruiken psychofarmaca op een chronische wijze. Psychofarmaca lijken op het eerste zicht onschuldig, maar zijn dit vaak niet. Langdurig gebruik bij ouderen gaat vaak gepaard met het verminderen van de levenskwaliteit en kan ook heel wat nevenwerkingen hebben. Op basis van deze bevindingen werd het project 'psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op weg naar minder' ontwikkeld. Om hier op een goede manier mee om te gaan is een goed begrip van het psychofarmacagebruik in de woonzorgcentra noodzakelijk. Tijdens deze vormingsdagen wordt er stilgestaan bij het onoordeelkundig psychofarmacagebruik, de indicaties voor ongeoorloofd psychofarmacagebruik en hoe psychofarmaca op een effectieve en efficiënte wijze dienen te worden gebruikt.

Praktische info

 • Wanneer: 7 mei, 21 mei en 27 mei 2019, telkens van 9.30 u tot 16.00 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: preventiewerkers en hulpverleners uit de CGG ouderenteams
 • Type: Thematische vorming
 • Prijs: procesbegeleiders psychofarmaca: gratis / Geïnteresseerden: VAD-leden 156 euro/niet-leden 204 euro (incl. deelnemersmap, koffie, lunch). Niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met factuur.
 • Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 25
 • Begeleiders: Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts, Wondelgem • Laurine Peeters, WZC Leiehome, Drongen • Prof. Dr. Patricia De Vriendt, Artevelde Hogeschool, Gent • Eline Tommelein, Medicourse, Zwijnaarde • Kaatje Popelier, VAD, Brussel
 • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Programma

Het psychofarmacagebruik in de woonzorgcentra ligt hoog. Ouderen hebben sowieso een groter risico op gezondheidsproblemen, waardoor ze vaker geneesmiddelen nemen. Maar psychofarmaca is één van de meest gebruikte geneesmiddelen bij ouderen. Ongeveer acht op de tien bewoners in de woonzorgcentra gebruikt chronisch psychofarmaca. Belangrijk hierbij is dat dit gebruik niet in proportie is tot de prevalentie van de belangrijkste indicaties voor het voorschrijven van deze geneesmiddelenklassen (slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica) bij ouderen.

In deze vorming wordt stilgestaan bij wat psychofarmaca is en waarvoor het wordt voorgeschreven. We zoemen dieper in op onoordeelkundig psychofarmacagebruik en zien hoe psychofarmaca effectief en efficiënt wordt gebruikt. Er is aandacht voor een preventieve aanpak en de focus ligt op niet-farmacologische alternatieven. Deze vorming kadert binnen het project ‘psychofarmaca in woonzorgcentra: samen op weg naar minder’. Nieuwe procesbegeleiders zijn welkom, maar ook leden van de CGG ouderenteams zodat ze de procesbegeleiders intern kunnen ondersteunen.

 • Probleemgedrag in woonzorgcentra
 • Productinfo/farmacologie psychofarmaca
 • Het gebruik van psychofarmaca bij ouderen
 • Kwetsbaarheden bij ouderen
 • Voorschrijfgedrag van psychofarmaca in WZC en reden voor voorschrijven
 • Non-farmacologische alternatieven ter behoud van de levenskwaliteit
 • De monitoringtool: hoe werkt het & tips en tricks bij gebruik
 • Afbouwen van psychofarmaca
 • Draaiboek – train-de-trainer

Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 30 april 2019