Mag je patiënt (wel) met de auto rijden? Seminarie

Aan de hand van casussen uit de praktijk van de hulpverlener/arts uit de verslavingssector worden thema’s als rijgeschiktheid, rijden onder invloed van alcohol, andere drugs en psychoactieve medicatie besproken.

Praktische info

  • Wanneer: 4 april 2019, van 13.30 u tot 16.15 u, onthaal met koffie vanaf 13.00 u
  • Doelgroep: artsen, maar ook andere hulpverleners en preventiewerkers zijn welkom.
  • Type: Seminarie
  • Prijs: VAD-leden 26 euro/niet-leden 38 euro (inclusief deelnemersmap en koffie). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
  • Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 25
  • Begeleiders: Mark Tant, afdelingshoofd, CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing), Brussel
  • Accreditering: werd aangevraagd (rubriek 6 - Ethiek en Economie)

Meer info

Inhoud

De desastreuze effecten van alcohol en andere drugs op de verkeersveiligheid zijn uitgebreid onderzocht en gekend. Er is duidelijk vastgelegd boven welke promillages alcohol een bestuurder strafbaar is. Voor gebruik van illegale drugs is er een nultolerantie. Ook wat betreft het gebruik van psychoactieve medicatie in het verkeer zijn er richtlijnen voor de artsen en de apothekers.

Daarnaast is er het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en de rijgeschiktheid. Er zijn minimumnormen vastgelegd inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig. Ook voor het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen zijn er medische normen opgesteld. Het KB rond rijgeschiktheid roept veel vragen op voor de klinische praktijk en geeft een aantal (juridische) consequenties.

In dit seminarie wordt aan de hand van verschillende casussen het (wettelijk) kader uitgelegd. Wat doe je als hulpverlener als je cliënt onder invloed van alcohol of andere drugs blijft rijden? Wanneer is je cliënt (terug) rijgeschikt? Wat is de verantwoordelijkheid van de arts/hulpverlener? Waar kan je advies inwinnen als hulpverlener?

We laten voldoende ruimte voor uitwisseling en discussie.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 27 maart 2019