Europese training voor drug preventie professionals

Deze vorming richt zich naar drug preventie professionals die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap, minimale kwaliteitsstandaarden en die deel willen uitmaken van een Europees netwerk.


Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van lokale, regionale en nationale ‘decision, opinion and policy-makers’ die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust zich op de evidentie die er is en hoe die in de (Europese) praktijk geïmplementeerd kan worden.

Deze training is interactief: zo gaan we in groep aan de slag op basis van het European Prevention Curriculum (EUPC) en instrumenten, op basis van eigen ervaring, aan de hand van reflecties op eigen praktijken, met onderlinge uitwisseling.

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een tweedaagse verkennende module waarin alle componenten van het preventiecurriculum (EUPC) worden behandeld. Het tweede deel gaat o.b.v. e-learning verdiepend in op verschillende preventiedomeinen.

Deze EUPC-training kadert binnen het Europees ASAP-project (mede gefinancierd door de Europese Unie).

Praktische info

  • Deze opleiding is volzet
  • Wanneer: on-site training op donderdag 17 september 2020, van 9.30 u tot 16.30 u (onthaal vanaf 9.00 u) en op vrijdag 18 september 2020, van 9.00 u tot 18.00 u (onthaal vanaf 8.45 u). Nadien nog traject van verdiepende e-learning opdrachten en enkele webinars
  • Doelgroep: ▶ Drug preventie professionals ▶ Lokale, regionale, nationale ‘decision, opinion & policy-makers’ m.b.t. middelengebruik en gezondheid; o.a. preventie- LOGO-medew. TAD, beleidsmakers lokaal, regionaal, nationaal niveau, lesgevers preventie hoger onderwijs
  • Type: Basisvorming, Masterclass
  • Prijs: GRATIS in 2020 voor leden en niet-leden i.k.v. Europees ASAP-project. Je ontvangt deelnemersmap, koffie en broodjeslunch. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD.
  • Aantal deelnemers: minimum 15 en maximum 20
  • Begeleiders: opgeleide mastertrainers: Johan Jongbloet, HoWest • Annemie Coone, Hogent • Cynthia Deman, CGG Waas en Dender • Veerle Louwage, CGG Noord-West-Vlaanderen • Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin • Karen Vanmarcke, VAD • Jolien Moernaut, VAD.

Meer info

Programma

DEEL 1:

- Etiologie en epidemiologie

- Evidence-based preventie

- Kwaliteitstandaarden preventie

DEEL 2: Preventiebenaderingen in verschillende settings

- Familie

- School

- Arbeid

- Omgevingspreventie

- Media-based preventie

- Community-based preventie

- Advocacy voor preventie

- Monitoring en evaluatie

Modules:

- Preventie interventies binnen setting familie en school

- Preventie binnen setting arbeid en gemeenschap (community)

- Preventie m.b.t. middelengebruik: omgevingsinterventies en media

Deze training is interactief: zo gaan we in groep aan de slag op basis van het European Prevention Curriculum (EUPC) en instrumenten, op basis van eigen ervaring, aan de hand van reflecties op eigen praktijken, met onderlinge uitwisseling.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 1 september 2020